Kinderopvang OCMW wordt duurder

30-09-2014 09:39

 

Er zal geen gevolg worden gegeven aan de vraag van sp.a om de stijgende kostprijs voor kinderopvang op te vangen. Sp.a bracht dit voorstel vorige week op de OCMW-raad, maar kreeg intussen een negatief antwoord van de OCMW-voorzitter. “De minimumbijdrage voor kinderopvang in het OCMW gaat van 1,56 euro naar 5 euro. Dit levert het OCMW bij maximale opvang een meeropbrengst op van 6111,20 euro”, stelt OCMW-raadslid Dirk Van der Maelen. “Daarenboven valt ook de korting voor gezinnen die meerdere kinderen laten opvangen grotendeels weg. Die korting wordt enkel nog verleend wanneer beide kinderen samen in de crèche zijn. Meeropbrengst voor het OCMW: 7598,50 euro.” Voor Van der Maelen ligt de oplossing voor de hand. “Spreek die meeropbrengsten aan om de opvang betaalbaar te houden. Gebruik deze extra inkomsten om de jonge gezinnen te sparen, ze hebben het al moeilijk genoeg. Een groot aantal jonge ouders werkt aan een laag loon of is op zoek naar een job, een duurdere kinderopvang werkt in die context allerminst motiverend.” Intussen heeft de OCMW-voorzitter evenwel laten verstaan niet akkoord te gaan met het voorstel van sp.a. “Ze willen hun meeropbrengsten niet aanspreken. Dit betekent dat de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering de Geraardsbergse gezinnen zwaar zullen treffen. De voorzitter beloofde wel op zoek te gaan naar instrumenten om deze maatregel te verzachten, maar concreet ging hij hier niet op in”, besluit Van der Maelen.