Kinderopvang OCMW voorlopig niet duurder

01-10-2014 12:52

 

“In tegenstelling tot wat de SP.A beweert, wordt de kinderopvang voorlopig niet duurder”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.

De SP.A verspreidde een persmededeling waarin wordt aangekondigd dat de kinderopvang van het OCMW duurder wordt. “Het tegendeel is waar”, reageert OCMW-voorzitter David Larmuseau.

Hoe zit de vork aan de steel? De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd dat de kinderopvang duurder wordt. Hoeveel duurder en wanneer die maatregel ingaat, is vandaag nog niet bekend.
“Na een vraag op de OCMW-raad heeft het bestuur het volgende standpunt ingenomen”, verduidelijkt Larmuseau. “Eén: er komen nu geen maatregelen, maar we wachten af wat Vlaanderen beslist. Twee: het OCMW wil geen meerinkomsten verwerven naar aanleiding van die verhoging. En drie: we gaan oplossingen zoeken om de gezinnen die het als gevolg van de toekomstige verhogingen moeilijk zullen hebben.”

“Die objectieve informatie staat haaks op het persbericht van de SP.A”, vervolgt voorzitter Larmuseau. “Negatieve berichten verspreiden die het tegendeel zijn van wat is overeengekomen tijdens een openbare zitting, is niet alleen intellectueel oneerlijk, maar zaait ook nodeloos verwarring en onrust bij de bevolking. En dat verdienen zij niet.”