Kerststallentocht in Brakel-Lierde, zondag 21 en 28 december

20-12-2014 11:03

 

tussen 14 en 16 uur …

“Misschien las je ergens de affiche: “zonder Jezus is kerst mis!” Inderdaad het Kerstfeest moet toch allereerst over Jezus gaan. De geboorte van Jezus is de liefde van God die zichtbaar en tastbaar wordt. Dat wij een godsdienst hebben die het heeft over een God die mens wordt is voor velen een aanstoot ,maar voor de gelovige christen is het juist het meest kernachtige van ons geloof: namelijk wij hebben het niet over een zweverige, verre God, maar over een God die zeer nabij komt, het leven binnen komt, ons bestaan wil delen….kortom een God voor wie het belangrijk is wat er met ons gebeurt.”

kerststalletjes

“Het kerststalletje is daarvan de volkse, maar duidelijke uitdrukking. Een kerststal is geen folklore, maar uitbeelding van een diepe geloofsovertuiging: God komt in ons leven, in onze wereld. Volgens de traditie was Sint-Franciscus de eerste die deze diepe geloofswaarheid uitbeeldde met beeldjes in een kerststal. In elke geval is in zijn spoor een heel brede gewoonte ontstaan om een kerststal te plaatsen in kerken en huizen. Hebben jullie een kerststal? Mag hij een plaats hebben in uw huis?

Ook onze parochiekerken hebben kerststallen en ze zijn allemaal erg verschillend hoewel het over dezelfde figuren gaat. In deze periode worden ze allemaal uitgezet. We hebben met de parochieverantwoordelijken afgesproken dat alle kerken van het dekenaat zouden open zijn op zondag 21 en zondag 28 december, telkens tussen 14 en 16 uur.”

op uitstap !

“Zou het geen mooie activiteit kunnen zijn om met het gezin, met de echtgenoten of de kinderen een parcours af te leggen tussen enkele kerken met de wagen of de fiets en een aantal kerstallen te gaan bekijken en misschien onze wondermooie kerken te ontdekken.

Wij nodigen u alleszins uit het te proberen: de kerken zullen twee zondagen twee uur open zijn: geniet van de kerststallen en laat de kerstfiguren tot je spreken: het is soms een bezinning op zichzelf …”

 

Bron : www.tbrakelt.be