Keizer Karel en Triverius openen tentoonstelling

08-09-2014 12:54

 

Op zaterdag 13 september trekt een kleine optocht door Brakel om via de Kasteelstraat, Hoogstraat, Neerstraat, Gauwstraat, Warande, Dr. Dedrijverestraat, Stationsplein en Spoorwegstraat aan te komen bij de kloosterkerk van de Zusters van Maria. Een Triveriusstoet, zoals vijf en tien jaar geleden, was om een aantal redenen niet mogelijk dit jaar en zodoende werd naar een waardevol alternatief gezocht.

Om 15 uur trekt De Vrije Kunstkring de optocht op gang met in haar spoor eregenodigde Dr. Winfried Driver uit Duitsland, afstammeling in mannelijke lijn van Triverius, omringd door de leden van de Orde van Triverius. Het historisch gedeelte van de optocht wordt geopend door het College van Burgemeester en Schepenen, gevolgd door de Koninklijke Kunstkring Die Bronne, het Koninklijk Werk der Volkstuinen, de Werkgroep Open Monumenten en de Geneesheren van Brakel en Lierde als lokale groepen. Dansgroep Cadanza uit Binche en de Stichting Keizer Karel uit Gent sluiten de optocht.

unieke tentoonstelling

Aan de kloosterkerk van de zusters van Maria wordt de medisch-historische tentoonstelling luisterrijk geopend met trompetgeschal en renaissancedansen door de groep Cadanza. Triverius en Keizer Karel knippen het lint en verklaren de tentoonstelling voor geopend. Deze omvat informatie over dokter Triverius en zijn werk. Er worden van hem drie boeken en een herdruk uit de 16de eeuw tentoon gesteld. Het deel “Kruiden en artsenijen” omvat “de oude apotheek” met geneeskrachtige planten evenals een verzameling apothekerspotten. “Instrumenten van pijn en hoop”, verzameld door chirurg op rust Dr. Cornette, schetsen de geschiedenis van de geneeskunde en tot slot zijn er nog de geneesheiligen die voor allerlei kwalen kunnen aanroepen worden.

zo weet u er veel meer over :

De tentoonstelling is voor het publiek open op de Open Monumentendag van 14 september en ze is gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur. Om het half uur zijn er gidsbeurten en voor jongeren vanaf 9 jaar zijn er om het uur gidsbeurten door speciale gidsen in aangepaste kledij. Verder is de tentoonstelling toegankelijk tot eind oktober elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, behalve op zaterdag 4 oktober. De toegangsprijs is 3 euro en voor groepen vanaf 10 personen is het 2 euro per persoon. Buiten de normale openingsuren kunnen groepen de tentoonstelling bezoeken met gids. Reserveren kan op de Dienst Toerisme Brakel, 055 43 17 64 – toerisme@brakel.be

 

Bron : www.tbrakelt.be