‘KA to the rescue!’: twee weken lang extra aandacht voor EHBO

01-03-2016 16:40
 
Het KA Geraardsbergen heeft twee weken lang ‘EHBO’ centraal gesteld met twee speciale ‘KA tot the rescue!’-weken. Alle vijfdejaarsleerlingen kregen gedurende deze twee weken een EHBO-cursus waarin de basisprincipes van EHBO, de competenties van de hulpverlener, reanimatie hyperventilatie, verslikking, epilepsie, verbandtechnieken en zoveel meer aan bod kwamen. Verder was er ook aanvullende aandacht voor de hulpverlening in de lessen LO, sport, de levensbeschouwelijke vakken en daarnaast behandelden ook enkele vrijwillige leerkrachten specifieke onderwerpen van EHBO tijdens hun lesuren.
 
Voor deze weken werd er samengewerkt met het Rode Kruis Geraardsbergen die een demo en uitleg kwamen geven over de ziekenwagen (aanwezig op school), hulpverlening en rampenplan. Alle deelnemende leerlingen ontvingen een brevet, sticker en button. De coördinatie gebeurde door de gebrevetteerde dhr. Michaël Van der Smissen die nauw samenwerkte met de EHBO-lesgevers mevr. Ockerman en dhr. Van Der Bracht. Het KA Geraardsbergen hoopt hiermee de leerlingen en leerkrachten zelfredzaam te maken aangezien de school het belangrijk vindt dat mensen elkaar kunnen helpen in moeilijke situaties. De praktijkbeleving stond dan ook centraal gedurende deze eerstehulpoefeningen.