Jürgen De Mets, opgenomen in de Orde van Triverius

03-02-2015 12:54


Op de Algemene Vergadering van de Orde van Triverius, afgelopen zaterdag, werden drie Brakelaars opgenomen in de orde. Dit omwille van hun verdiensten bijgedragen aan het in stand houden van de figuur van Triverius.

André Premereur, secretaris van de Orde van Triverius, bezorgde me volgende tekst, die er voorgelezen werd :

Bij de aanloop naar en de voorbereidingen op het Triveriusevenement 2014 was de hulp van de gemeentelijke diensten van Brakel onontbeerlijk. Het succes van deze organisatie werd mede gedragen door de administratieve en logistieke steun vanwege de gemeente-diensten.

De enthousiaste steun die we van gemeentesecretaris Jürgen De Mets mochten ervaren was hierbij bepalend. Jürgen speelde daarbij ook een rol als tussenpersoon en bemiddelaar naar de Brakelse politieke mandatarissen toe.

Samen met het schepencollege en de waarnemend burgemeester zette hij door zijn deelname aan de optocht de opening van het Triveriusevenement de nodige luister bij.

Met de keuze van de gemeentesecretaris als nieuw lid in de Orde van Triverius wil het bestuur tevens een eerbetoon brengen aan het gemeentepersoneel dat enthousiast steun heeft verleend bij de organisatie van het evenement.

Redenen genoeg voor het bestuur om de heer Jürgen De Mets op te nemen als lid van de Orde van Triverius.

Bron : www.tbrakelt.be