Jobstudenten dienst Logistiek (jul, aug, sep)

21-01-2016 11:10

 

Tijdens de maanden juli, augustus en september 2016 zullen jobstudenten worden aangeworven bij de dienst Logistiek (steun bij evenementen, onderhoud stadscentrum, opruimen sluikstorten, e.d.) van het Technisch Departement.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen bij de dienst Logistiek:

  • ten minste 18 jaar zijn in 2016,
  • flexibel zijn (avond- en weekendwerk).
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden).

De kandidaturen moeten, ten laatste op 01 maart 2016, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Info: Personeelsdienst: 054 43 20 12, hr@geraardsb ergen.be