Jobstudenten 'De Speeldoos' (alle vakanties)

21-01-2016 11:12

 

De Buitenschoolse Kinderopvang 'De Speeldoos' zoekt jobstudenten voor de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie

Tijdens de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie zal de Buitenschoolse Kinderopvang ‘De Speeldoos’ (Kampstraat 13, Onkerzele) jobstudenten tewerkstellen, voor het begeleiden en animeren van de kinderen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • ten minste 18 jaar zijn in 2016
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden).

Om aan de regelgeving van Kind en Gezin te voldoen, wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die de studierichting 'Kinderzorg', 'Sociaal-Technische Wetenschappen', ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’, ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Kleuter- of lager onderwijs' volgen of gevolgd hebben.

 

Gelieve afzonderlijk te solliciteren voor de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie.

 

De kandidaturen moeten, ten laatste op 01 maart 2016, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Info: Personeelsdienst: 054 43 20 12, hr@geraardsbergen.be