Jh De Ressort wint wedstrijd rond cannabispreventie

24-06-2014 13:33

 

Jeugdhuis De Ressort nam deel aan de wedstrijd rond de cannabiscampagne ‘Laat je niet vangen’, georganiseerd door Logo Dender (https://www.logodender.be). Het jeugdhuis heeft de wedstrijd gewonnen, waarvoor onze hartelijke felicitaties! 

De cannabiscampagne 'Laat je niet vangen' vond plaats in 'De Spiraal' op 14 maart, en op 19 maart aan het station. 

Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op de 10 broekzakken. Met deze en andere slogans werden de jongeren aan het denken gezet over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Dit was een samenwerking met het JAC, de jeugddienst, Uit De Marge en PISAD. Met affiches en ludieke spelen dachten de jongeren na over bepaalde vraagstellingen. De jongeren konden een T-shirt winnen met één van de slogans.  

 

Naast deze samenwerking werkte het jeugdhuis ook een vorming uit voor de vrijwilligers rond drugsbeleid. De groep dacht na over wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over het alcohol of cannabisgebruik van een vriend. Ze leerden probleemsituaties herkennen en er op reageren en hoe ze daar in de praktijk dienen mee om te gaan. Aan de hand van de resultaten uit deze vorming en de reeds bestaande acties binnen het jeugdhuis, werd een drugs- en alcoholbeleid uitgewerkt binnen het jeugdhuis.

 

Burgemeester De Padt: “Door preventief en sensibiliserend te werken, kan men al heel wat bereiken. Dergelijke acties zullen integraal deel uitmaken van het drugsactieplan dat wij nu aan het opmaken zijn. Deze prijs levert het bewijs dat ook de jeugd zelf daar een belangrijke rol kan in spelen. Mijn hartelijke felicitaties aan de ganse ploeg.”

 

Op dinsdag 24 juni mocht Jh De Ressort de prijs in ontvangst nemen bij Logo Dender vzw te Aalst. Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Het doel van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve gezondheidszorg. Logo's richten zich op lokale acties, netwerking en projectmatig werken. Eén van de 7 thema’s waar ‘Logo’ rond werkt is tabak, alcohol en drugs. De prijs is een bon van € 200 van villa Basta voor een vorming of workshop naar keuze.  

 

Foto : overhandiging bon (van links naar rechts: Huysentruyt Heidi van Logo vzw, Jean Paul Defrère voorzitter De Ressort, Robin Ronsyn jeugdconsulent en Alien d’Hose PR-verantwoordelijke De Ressort)