Interactieruimte De Kleppe ingehuldigd

22-01-2016 22:12

Vrijdagavond werd de 'interactieruimte' van 'De Kleppe' te Everbeek ingehuldigd. De vrijwilligersploeg hield er eveneens zijn nieuwjaarsreceptie.

 

Zorgvakanties en activiteiten voor personen met een beperking spelen zich niet binnen de vier muren van het vakantiehuis af. Een verrassend  en toegankelijk  activiteitenaanbod, waarbij de interactie tussen mens en dier centraal staat, zal de bezoeker naar buiten lokken. 

De keuze voor een activiteitenprogramma met dieren is niet toevallig. Goed  getrainde  dieren  hebben vele effecten op mensen. De aanwezigheid van een dier brengt rust en ontspanning. Zorgen voor een dier stimuleert het empathisch vermogen, verbetert communicatieve vaardigheden en ontwikkelt verantwoordelijkheidszin. Via dieren kunnen  cognitieve en leervaardigheden aangescherpt worden. Bepaalde handelingen, zoals het borstelen van de dieren, zorgen voor de ontwikkeling van psychomotorische vaardigheden en verbeteren de oog-handcoördinatie. Dit kan nuttig zijn bij personen met een motorische of een psychomotorische beperking. De Kleppe stemt het activiteitenaanbod af op de noden en wensen van de bezoeker.

Nood aan een open interactieruimte

In het kader van veiligheid en dierenwelzijn is het belangrijk dat deze interacties zich afspelen in een ruime en goed doordachte interactieruimte

Voor de bouw van deze ruimte, met een kost van € 45 000, is De Kleppe op zoek gegaan naar sponsors en fondsen en is de volledige kost hiermee kunnen worden gedekt. 

De Kleppe heeft gekozen voor een duurzame constructie in hout dat door vrijwilligers wordt neergezet. "Hierdoor worden de kosten beperkt zonder afbreuk te moeten doen aan de kwaliteitseisen", zegt coördinator Robin Ronsyn. "De ruimte zal toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen. Een pad voor rolstoelgebruikers, reliëflijnen en verende tegels voor personen met een visuele handicap, signalisatie op maat van personen met een mentale beperking, enz."

De basisconstructie staat al in de steigers. De afwerkingsfase is voor februari.