Installatie Economische Raad Geraardsbergen

14-05-2016 10:46

Op 26 april 2016 keurde de gemeenteraad de statuten van de nieuwe Economische Raad goed. 

De omvorming van de Stedelijke Handelsraad naar de Economische Raad houdt, naast een naamswijziging, een uitbreiding van de adviserende bevoegdheden in. 

Op 6 juni 2016 om 20u vindt de installatievergadering plaats van de eerste Economische Raad. Dit gaat door in de refter van het Administratief Centrum, Weverijstraat 20.

 

Je kan je kandidaat stellen door een mail te sturen naar economische.zaken@geraardsbergen.be. Vergeet niet te vermelden welke actoren je vertegenwoordigt, met welke motivatie je deze vertegenwoordiging zal doen en of je kandidaat-(onder-)voorzitter bent. 

 

Meer info vind je hier