Inschrijvingen voor 2016-2017 in het basisonderwijs

06-01-2016 11:26

 

Gewoon onderwijs

De inschrijvingsperiode verloopt in 3 deelperiodes. Schrijf in binnen de periode waarin dit voor jouw kind kan!

 

1 - 29 FEBRUARI
Alleen voor:
• Broers en zussen van kinderen die reeds op de school zitten
• Kinderen van personeelsleden van de school

• Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen.
• Met broers en zussen wordt bedoeld:
o alle kinderen met 2 gemeenschappelijke ouders
o alle kinderen met 1 gemeenschappelijke ouder
o alle kinderen die op hetzelfde domicilie-adres wonen


1 - 15 MAART

Voor alle kinderen (volgens indicatoren),  in deze periode hanteren de scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een paar vragen gesteld over de gezinssituatie om de kinderen juist te kunnen inschrijven

 

Vanaf 16 MAART

Voor alle kinderen (vrije inschrijvingen),  in deze periode zijn geen voorrangsregels of aparte methodes meer.
 

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs zijn er maar twee periodes:

1. FEBRUARI (1 tot en met 29 februari): voorrang voor
a. broers en zussen van kinderen die reeds op de school zitten
b. kinderen van personeelsleden van de school


2. VANAF 1 MAART: vrije inschrijvingen

Om toegelaten te worden tot het buitengewoon onderwijs moet er voor het kind een inschrijvingsverslag zijn van het CLB. In dat verslag staat welk type van buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor het kind.

 

Contactadressen:
- De scholen: zie de lijst van alle scholen op de website van de stad (www.geraardsbergen.be)
- Het CLB:
o Vrij CLB Ninove, Vierwindenstraat 1A, Geraardsbergen, 054 41 17 75, geraardsbergen@clbninove.be
o CLB GO!, Kattestraat 5, Geraardsbergen, 054 41 12 84, clb.geraardsbergen@g-o.be
- Het Lokaal Overlegplatform (LOP): Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be