Inschrijvingen secundair onderwijs (2016-2017)

20-01-2016 11:02

 

Gewoon onderwijs

Door de wettelijke voorrangsregels verloopt de inschrijvingsperiode voor het 1ste leerjaar in 3 deelperiodes. Vanaf 1 april kunnen ook de hogere leerjaren inschrijven.

1 - 15 MAART

1ste LEERJAAR (1A of 1B):

Broers en zussen van kinderen die reeds op de school zitten
Kinderen van personeelsleden van de school

alle leerlingen

• Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen.
• Met broers en zussen wordt bedoeld:
o alle kinderen met 2 gemeenschappelijke ouders
o alle kinderen met 1 gemeenschappelijke ouder
o alle kinderen die op hetzelfde domicilie-adres wonen 


16 - 31 MAART 

1ste LEERJAAR (1A of 1B):

alle leerlingen

(volgens indicatoren)

In deze periode hanteren de scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een paar vragen gesteld over de gezinssituatie om de kinderen juist te kunnen inschrijven.

 

Vanaf 1 APRIL
ALLE LEERJAREN:

alle leerlingen
(vrije inschrijvingen)

In deze periode zijn geen voorrangsregels of aparte methodes meer.

 

Contactadressen:
- De scholen: zie de lijst van alle scholen op de website van de stad (www.geraardsbergen.be)
- Het CLB:
o Vrij CLB Ninove, Vierwindenstraat 1A, Geraardsbergen, 054 41 17 75, geraardsbergen@clbninove.be
o CLB GO!, Kattestraat 5, Geraardsbergen, 054 41 12 84, clb.geraardsbergen@g-o.be
- Het Lokaal Overlegplatform (LOP): Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be