Inschrijvingen basisonderwijs schoolj.'15-'16 vanaf 2/2/15

13-01-2015 11:16

 

Vanaf 2 februari kunnen kinderen van het basisonderwijs ingeschreven worden in alle scholen van Geraardsbergen.

Gewoon onderwijs

De inschrijvingsperiode verloopt in 3 deelperiodes. Schrijf in binnen de periode waarin dit voor uw kind kan.

 

2 - 28 FEBRUARI 3 - 16 MAART Vanaf 17 MAART

Alleen voor:

 • Broers en zussen van kinderen die reeds op de school zitten
 • Kinderen van personeelsleden van de school

Voor alle kinderen

(volgens indicatoren)

Voor alle kinderen

(vrije inschrijvingen)

 • Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen.
 • Met broers en zussen wordt bedoeld:
  • alle kinderen met 2 gemeenschappelijke ouders
  • alle kinderen met 1 gemeenschappelijke ouder
  • alle kinderen die op hetzelfde domicilie-adres wonen

In deze periode hanteren de scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een aantal vragen gesteld over de gezinssituatie om de kinderen juist te kunnen inschrijven.

In deze periode zijn geen voorrangsregels of methodes meer.

 

 

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs zijn er maar twee periodes:

 

 1. FEBRUARI (2 tot en met 28 februari): voorrang voor
  1. broers en zussen van kinderen die reeds op de school zitten,
  2. kinderen van personeelsleden van de school.
 2. VANAF 3 MAART: vrije inschrijvingen

 

Om toegelaten te worden tot het buitengewoon onderwijs moet er voor het kind wel een inschrijvingsverslag zijn van het CLB of een andere gemachtigde dienst. In dat verslag staat welk type van buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor het kind.

 

Contactgegevens scholen in Geraardsbergen

 

Meer info:

De scholen: zie Kleuter- en lager onderwijs

Vrij CLB, Vierwindenstraat 1A, 054 41 17 75, geraardsbergen@clbninove.be

CLB GO!, Kattestraat 5, 054 41 12 84, clb.geraardsbergen@g-o.be

LOP (Lokaal Overlegplatform): Luc Top, 0499 80 89 67, luc.top@ond.vlaanderen.be

Ministerie van Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be