Inkijkdag De Kleppe op 4 juli

11-06-2015 21:18

De Kleppe heeft een lange traditie in armoede bestrijding en zorgzame gastvrijheid. Vanuit deze zorg kreeg het oude klooster in Everbeek Beneden een nieuwe bestemming als vakantiehuis ‘De Kleppe’. 

Vele kwetsbare groepen hebben er een fijne vakantie doorgebracht.  Het vakantiehuis is sinds 1 november 2014 in volle verbouwing. Begin 2016 opent De kleppe haar brede en drempelloze deuren.

Iedereen is welkom, maar in het bijzonder mensen die omwille van hun beperking niet gemakkelijk een vakantieplaats vinden. Het activiteitenaanbod zet dier en natuur centraal en wordt verder uitgebouwd en geoptimaliseerd in 2015. Lokale vrijwilligers nemen heel wat organisatorische taken op en mensen in een bijzonder tewerkstellingsstatuut worden ingeschakeld in de werking.

Graag nodigt De Kleppe de bewoners van Brakel uit op de INKIJKDAG op 4 juli tussen 10 uur 30 en 12 uur. U kan een rondleiding krijgen in het vakantiehuis, bij de dieren en in de tuin. U wordt dan ook graag een glaasje aangeboden.

Bron : www.tbrakelt.be