Informatieve avond van 11.11.11-comité Brakel … mét film

12-11-2014 10:29

 

Plaatselijk voorzitter van het 11.11.11-comité, Henk van Hootegem, mocht een gast verwelkomen die velen ons benijd zullen hebben. Niemand minder dan, sinds een maand, onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. 

In zijn uiteenzetting benadrukte Alexander dat er gefocust wordt op landen waar je met hulp het meeste toegevoegde waarde kunt bieden. Maar ook landen die zonder hulp de rol dreigen te lossen, kunnen op samenwerking rekenen. Daarbij worden steeds volgende twee principes voor ogen gehouden :

  1. inspanningen toespitsen op mensenrechten, zoals vrouwenrechten (via Plan International), familieplanning en basisgezondheidszorg
  2. gaan voor duurzame economische ontwikkeling, door er voor te helpen zorgen dat een land eigen inkomsten kan genereren door in te zetten op lokale KMO’s

Onze minister vernoemde ook het goede voorbeeld van Ethiopië, dat in de jaren ’80 nog een verloren land was. Vandaag is het een groen land, waarvan vele studenten in België doctoreerden, via universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Tenslotte geeft Alexander zichzelf en zijn departement twee jaar de tijd om een nieuw beleid uit te stippelen. Zo zijn er nu meer dan 200 organisaties actief in meer dan 100 landen, wat onopvolgbaar blijkt te zijn …

Agnes Varda

Vervolgens genoten de aanwezigen van een film van Agnes Varda, een intussen 86-jarige Franse filmregisseuse. In “Les glaneurs et la glaneuse” volgt ze arenlezers, sprokkelaars die na de oogst de restanten oprapen. Maar even goed al dan niet clochards die dagelijks in de vuilbakken van warenhuizen op zoek gaan naar voedsel … Een aanrader, niet in het minst door de originele, gevatte, en dus grappige aanpak van de filmmaakster.

Marc Maes

Deze beleidsmedewerker van 11 11 11 uit Rotselaar is duidelijk een expert op het gebied van voedselverlies en/of voedselverspilling. Daar waar, onder andere door de inspanningen van OVAM, exact kan worden vastgesteld hoeveel voedsel in de vuilbakken van particulieren verdwijnt … blijkt het onmogelijk hetzelfde te doen voor onze bedrijven.

Dat we te nonchalant omgaan met voedsel zal zijn oorzaak dan weer kennen in het feit dat weer er gemiddeld maar 10% van ons inkomen aan besteden. Toch gooien we gemiddeld “maar” 20 kilogram per hoofd per jaar weg …

Terwijl er 840 miljoen (!) mensen lijden aan chronische ondervoeding, meestal in tropische gebieden, waar het bewaren van voedsel praktisch onmogelijk is.

11 11 11 komt dan ook systematisch, om de vijf jaar, terug op het feit dat er voedsel genoeg voorradig is voor iedereen. Maar dat het helaas al te vaak weggegooid wordt …

Stefaan Devleeschouwer

Onze waarnemend burgemeester bleek ook onder de indruk te zijn van de vertoonde film. Hij overweegt de mogelijkheid om volgend jaar de sappers naar Brakel te halen, om er zo voor te zorgen dat minder overschotten verspild worden. Ook het voorstel van de moderator om de voedselteams meer te promoten, is, via het OCMW, het overwegen waard, besloot Stefaan.

 

Bron : www.tbrakelt.be