Infoavond trage wegen in Opbrakel, Nederbrakel, Parike, Everbeek Boven en Zegelsem.

03-03-2020 20:39
In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start de gemeente Brakel met de opmaak van een trage wegenplan voor Opbrakel, Nederbrakel, Parike, Everbeek Boven en Zegelsem.
Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, die instaat voor de begeleiding van dit project, wordt er een eerste infoavond georganiseerd op woensdag 18 maart 2020 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL.
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om een visie uit te werken voor de trage wegen en waar mogelijk nuttige verbindingen te herstellen. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Brakel samen met RLVA vzw en de provincie Oost-Vlaanderen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.
Naast een algemene toelichting van het thema en het projectverloop, wordt er die avond tevens een oproep gedaan naar vrijwilligers die interesse hebben om actief deel te nemen aan dit project (= inventarisatie van de trage wegen).
Op een tweede infomoment zullen alle geïnventariseerde trage wegen worden voorgesteld, en krijgt iedereen de kans om aan de hand van een evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen. Het eindresultaat van de inventarisatie en de publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid trage wegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.
In samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen.
Voor meer informatie: Milieu@brakel.be of tel.: 055 - 43 17 60.
(KDL)