Infoavond stookolietanksanering

19-04-2016 11:02

2de infoavond groepsaankoop stookolietanksanering op woensdag 27 april 2016 om 19.30u in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 1 te Brakel.

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas.
Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert SOLVA samen met de 17 gemeenten en steden in Zuid-Oost-Vlaanderen een tankslag.

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tandtechnicus. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit.

Meer informatie nodig?
Vraag het inschrijvingsformulier aan via tanksanering@sol-va.be