Improve your English: Atheneum Geraardsbergen zet in op Engels in algemene vakken

25-06-2015 10:38

 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 begint het KA Geraardsbergen met een boeiend project. De school gaat in het zesde jaar ASO namelijk van start met het geven van een aantal vakken in het Engels. Het initiatief sluit aan bij het zogenaamde ‘CLIL-onderwijs’ (Content and Language Integrated Learning), dat gepromoot wordt door het Departement Onderwijs.

Bedoeling is dat de zesdejaars hun talige vaardigheden ook toepassen op andere vakken en onderwerpen. Op deze manier worden de leerlingen nog beter voorbereid op het vervolgonderwijs, waar vaak ook in niet-talenrichtingen vakken worden aangeboden in het Engels, de voertaal in de internationale academische wereld.

Naargelang de gekozen richting, wordt in de vakken economie, chemie en gedragswetenschappen een module volledig in het Engels gedoceerd. Directeur Nico Van Coster legt uit: ‘Er is erg veel enthousiasme voor dit project, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. Voor de leerlingen is dit een unieke kans om hun gekozen interesses eens vanuit een andere hoek te belichten, en tegelijk quasi ongemerkt hun talen te oefenen’. Ook de betrokken leerkrachten (Vera Cornil, Bram De Geeter en Frederick Lion) zijn zeer gemotiveerd om van deze lessen een leerrijke ervaring te maken.

 

Bron : 9500news