Impact corona maatregelen op de werking van gemeente en OCMW Brakel

13-03-2020 21:03
Vanuit de federale overheid werden op 12 maart 2020 bijkomende aanbevelingen gecommuniceerd naar aanleiding van het Coronavirus.
Meer info hieromtrent kan gevonden worden op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/
Hieronder kan de impact op de lokale werking van gemeente- en ocmw gevonden worden.
- Gemeentelijke organisaties
Alle activiteiten – georganiseerd door de gemeentelijke adviesraden – worden geschrapt voor de periode van 14 maart 2020 tot en met 3 april 2020. Het gaat hier om o.a.:
13 maart: toneel “mijn briljante scheiding”
14 maart: computerkliniek
16 maart: infovergadering detailhandel
16 maart: zwemmen en BBB senioren
16 maart: infovergadering natuurbeheerplannen
17 maart: computerlessen
17 maart: gym senioren
18 maart: infovergadering paddentunnel Rovorst
18 maart: infovergadering Trage Wegen
21 maart: afhalen nestkasten
23 maart: zwemmen en BBB senioren
24 maart: gym senioren
26 maart: fietsen senioren
28 maart: computerkliniek
30 maart: zwemmen en BBB senioren
31 maart: gym senioren
Aan de voorzitters van de adviesraden wordt ook gevraagd de bijeenkomsten van de algemene vergadering en/of dagelijks bestuur te schrappen in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020.
Voor meer informatie:
Kimberley.vanlierde@brakel.be – tel.: 055 43 17 64 (jeugd, senioren, middenstand)
toerisme@brakel.be – tel.: 055 43 17 63 (cultuur)
katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 57 11 (ontwikkelingssamenwerking)
- Initiatief buitenschoolse opvang
Het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) blijft geopend.
Voor meer info:

 katrien.delanghe@brakel.be– tel.: 055 42 84 53

- Verhuur gemeentelijke lokalen
De reeds goedgekeurde aanvragen tot gebruik van gemeentelijke lokalen worden voor de periode 14 maart tot en met 3 april 2020 ingetrokken. Reservaties waarvoor is betaald, zullen terugbetaald worden.
Nieuwe aanvragen voor de periode na 3 april 2020 worden nog niet goedgekeurd.
Voor meer info
Dany.blommaert@brakel.be of Tamara.verspeeten@brakel.be – tel.: 055 43 17 53
- Recyclagepark
Het recyclagepark blijft geopend.
Voor meer info:
milieu@brakel.be – tel.: 055 43 17 60
- Sporthal
Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de sporthal gesloten voor het publiek.
Ook de activiteiten van de gemeentelijke sportdienst worden geschrapt in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020 (o.a. de lessenreeksen en de sportquiz).
Voor meer info:
Wim.dewael@brakel.be of ben.devlieger@brakel.be – tel.: 055 42 31 98
- Zwembad
Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt het zwembad gesloten voor het publiek.
Voor meer info:
zwembad@brakel.be – tel.: 055 42 46 48
- Bibliotheek
Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de bibliotheek gesloten voor het publiek.
Ook de activiteiten georganiseerd door de bibliotheek worden geschrapt in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020.
Alle uitgeleende stukken worden sowieso met drie weken verlengd.
Het blijft wel mogelijk ontleende werken via de terugbrengbus terug te bezorgen.
Werken (boeken,..) kunnen nog steeds via de online-catalogus gereserveerd worden. Deze worden dan na afspraak afgehaald / bezorgd.
https://brakel.bibliotheek.be/
Voor meer info:
bibliotheek@brakel.be – tel.: 055 42 12 45
- Belauto
Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de dienstverlening van de belauto geschrapt.
Voor meer info:
Katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 51 71
- Gemeentelijk onderwijs
Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 worden de lessen geschorst. Er wordt wel gezorgd voor opvang voor de leerlingen van wie de ouders niet zelf in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders door hun grootouders worden opgevangen.
Voor meer info:
Veerle.decouvreur@brakel.be – tel.: 055 42 30 94
- Toeristische dienst
Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zal de toeristische dienst werken op afspraak.
Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.
Voor meer info:
Katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 51 71
- Sociale dienst OCMW
Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zal de sociale dienst werken op afspraak.
Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.
De contactgegevens van de sociale dienst zijn te vinden op www.brakel.be
- Gemeentehuis
Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zullen de diensten op het gemeentehuis werken op afspraak.
Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.
De contactgegevens van diensten op het gemeentehuis zijn te vinden op www.brakel.be
- Wekelijkse markt
De wekelijkse markt op woensdag blijft doorgaan.
Voor meer info:
Danny.vandaele@brakel.be – tel.: 055 43 17
(Gemeente Brakel)