Identiteitskaart 10 jaar geldig vanaf 1 maart 2014

28-02-2014 22:00
 
Geldigheidsduur elektronische identiteitskaart van 5 naar 10 jaar vanaf 1 maart 2014
Op voorstel van Guido De Padt werd reeds eerder de wet aangepast die het mogelijk moest maken de geldigheidsduur van de e-ID van 5 naar 10 jaar te brengen.
Op 28 februari 2014 is het koninklijk besluit dat de uitvoering ervan verzekert, in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Iedere elektronische identiteitskaart die vanaf 1 maart aangevraagd wordt, zal dus een geldigheid van 10 jaar hebben, behalve voor kinderen tussen 12 en 18 jaar (6 jaar geldig).
Tegelijkertijd wordt voor burgers van 75 jaar en meer de geldigheidsduur op 30 jaar gebracht.