Hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen?

19-05-2014 22:17
Als u hulp kan gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte, dan kan u in juni dagelijks van 9 tot 15 uur terecht in de kantoren van het Financiecentrum, Abdijstraat 8, Geraardsbergen. Op dinsdagen 17 en 24 juni zijn de kantoren ook open van 18 tot 20 uur.
 
Vergeet niet mee te nemen:
uw identiteitskaart (ook van de partner) + pincode (indien mogelijk) 
uw loonfiches, attesten en uw aanslagbiljet van het voorgaande jaar, 
het bedrag van het kadastraal inkomen, 
de bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (o.a. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld).
Opgelet: de uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte is 
26 juni 2014.