Hou het voetpad vrij bij sneeuw en vriesweer

24-01-2015 11:17

 

Vriesweer, sneeuw en ijzel zorgen voor gladde wegen en voetpaden. Met een groot risico voor vallen en kwetsuren.
Daarom deze oproep! Met volgende tips kan je ongevallen voor jouw huis/eigendom/onbebouwde percelen vermijden.

  • Laat geen water lopen op de openbare weg (risico voor aanvriezing)
  • Maak een doorgang vrij voor voetgangers en doe het nodige om gladheid te voorkomen. (spring zuinig om met zout. Zout is schadelijk voor het milieu)
  • Verwijder sneeuw het best door goed te borstelen of de sneeuw op te scheppen met een schop.
  • Leg de sneeuw zeker niet op de rijweg, maar aan de rand van het voetpad en laat rioolkolken en straatgoten vrij, zodat het dooiwater makkelijk kan wegvloeien.
  • Gooi sneeuw -afkomstig van private eigendom- niet op openbare plaatsen.
  • Heb oog voor uw buren of familieleden die niet meer in staat zijn om hun voetpad sneeuwvrij te maken en steek een handje toe.

We verwijzen hierbij naar het algemeen politiereglement. Bij inbreuk riskeert u een administratieve geldboete.
Opgelet, want bij ongeval kan u mede aansprakelijk gesteld worden.
Gemeenschapswachten houden toezicht op de uitvoering van het politiereglement.

 

Meer info: Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties, 054 43 44 19, gas@geraardsbergen.be