Hittegolf en ozonpiek: Geraardsbergen vraagt waakzaamheid

30-06-2015 16:49

 

Stad en OCMW Geraardsbergen roepen de bevolking op de nodige aandacht te schenken aan de aangekondigde hitte- en ozonpiek en nemen een aantal maatregelen.

Op dit moment worden hoge waarden voor ozon en/ of hitte vastgesteld/voorspeld. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven tot ernstige problemen voor de volksgezondheid, zeker voor bejaarden en kleine kinderen en mensen die verzwakt zijn.

Ocmw-voorzitter David Larmuseau: ‘In de woonzorgcentra van het ocmw is het hitteplan van kracht en wordt extra attentie en voorzorgsmaatregelen genomen ter bescherming van de senioren. Beperken van inspanningen, verplaatsen van inspanningen naar minder warme momenten, extra aandacht hebben voor uitdrogingsverschijnselen, senioren meer laten drinken, senioren in gekoelde ruimtes laten verblijven, …

Alle gebruikers van de dienst gezinszorg en poetsdienst van het ocmw krijgen de informatie toegestuurd.

Ook in het kinderdagverblijf Zonnestraal, de buitenschoolse kinderopvang en tijdens de speelpleinwerking wordt de nodige aandacht gegeven. Baby’s worden binnen gehouden, ruimtes worden zoveel mogelijk afgeschermd van de hitte, kinderen krijgen voldoende vocht, worden goed ingesmeerd, activiteiten worden zoveel mogelijk binnen georganiseerd, extreme inspanningen worden beperkt, … ‘

Schepen Fernand Van Trimpont: ‘Tijdens de speelpleinwerking zal er altijd drinkbaar water voorzien zijn voor alle kinderen. De kinderen worden zeer regelmatig ingesmeerd met zonnecrème. We hebben al een oproep gedaan naar de ouders toe om hun kind in te smeren vooraleer naar het speelplein te brengen.

De kleutertjes worden sowieso binnengehouden voor de activiteiten. Voor de andere kinderen zoveel mogelijk activiteiten in de schaduw georganiseerd. Alle kinderen dragen een hoedje of een petje.

In de buitenschoolse kinderopvang zijn ze, zoals in elke zomervakantie, steeds bedacht op de hitte bij de organisatie van de activiteiten: Waterspelletjes, zwem- en ploeterbadjes afgeschermd met parasols, Inspannende activiteiten worden vermeden. Kinderen eten onder het afdak in de schaduw.  Kinderen kunnen water drinken aan de 4 waterfonteinen. Bij de kleintjes wordt extra drinkmomenten ingelast

Aan de ouders wordt gevraagd om een petje of zonnehoedje en zonnecrème mee te geven. De 3 toegangsdeuren van de opvang blijven open voor de luchtcirculatie en de kinderen kunnen vrij in en uit. Kinderen kunnen steeds zelf beslissen of ze naar binnen willen gaan om te rusten in de zetels of bedjes.’

Burgemeester Guido De Padt: ‘Gezien het risico van een hitte- en ozonpieken, vinden wij het belangrijk de burger maximaal te informeren en te sensibiliseren. Alle ouders wiens kind in het kinderdagverblijf, de bko of de speelpleinwerking verblijft, worden door de stad geïnformeerd worden en krijgen preventief een informatiefolder mee naar huis.’

Ook op de website van de stad en het ocmw van Geraardsbergen worden een aantal tips en voorzorgsmaatregelen bij hitte- en ozonpieken meegegeven.

Meer informatie is ook terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid

https://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm/