Het stadsbestuur zoekt jobstudenten-Solliciteer tot 15/3/15

05-02-2015 11:29

 

Het stadsbestuur zal jobstudenten aanstellen tijdens de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie in de Buitenschoolse Kinderopvang en in de maanden juli, augustus en september bij de dienst Logistiek.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 maart 201.

BKO 'De Speeldoos'
Tijdens de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie zal de Buitenschoolse Kinderopvang ‘De Speeldoos’ (Kampstraat 13, Onkerzele) jobstudenten tewerkstellen, voor het begeleiden en animeren van de kinderen.
Om in aanmerking te komen moet je ten minste 18 jaar zijn in 2015 en niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk).
Om aan de regelgeving van Kind en Gezin te voldoen, wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die de studierichting 'Kinderzorg', 'Sociaal-Technische Wetenschappen', ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’, ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Kleuter- of lager onderwijs' volgen of gevolgd hebben.
Solliciteer afzonderlijk voor de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie.

Dienst Logistiek
Tijdens de maanden juli, augustus en september 2015 zullen jobstudenten worden aangeworven bij de dienst Logistiek van het Technisch Departement (steun bij evenementen).
Om in aanmerking te komen moet je ten minste 18 jaar zijn in 2015, flexibel zijn (avond- en weekendwerk) en niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk).


De kandidaturen moeten, ten laatste op 15 maart 2015, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.


Info: Personeelsdienst, 054 43 20 12, hr@geraardsbergen.be