Herman De Croo in bib Brakel

08-02-2019 10:38
In 2018 verscheen het boek 'Geworteld in het leven' van Minister van Staat Herman De Croo. Deze lijvige autobiografie is de weerslag van een rijk
gevulde politieke loopbaan: vanaf het burgemeesterschap te Michelbeke, langsheen verschillende ministerposten tot het Kamervoorzitterschap. 
Een groot stuk lokale, nationale en internationale geschiedenis passeert de revue en wordt gekruid met tal van anekdotes.
‘Het leven zoals het is’ dus, in de politiek en volgens Herman De Croo ...
Op zondag 24 februari, om 11u, komt de auteur hierover praten in de bib.
De boekvoorstelling krijgt extra kleur door enkele muzikale intermezzi. Aaron Pausenberger is een beloftevolle leerling uit de klas van Hans Ryckelynck aan het conservatorium van Mons. Hij laat pianomuziek van Bach, Haydn en Scriabin klinken.
Iedereen is van harte welkom.
Graag vooraf reserveren: bibliotheek@brakel.be of 055 421245
(Bib Brakel)