Herdenkingsmo(nu)ment Corona in Geraardsbergen

23-06-2020 09:47
 
Tussen het begin van de  lockdown (14/03/2020) en het einde (02/06/2020) ervan,  stierven 95 Geraardsbergenaren. Op datum van 17.06.20 waren er 109 bevestigde COVID-19 besmettingen. Op 03.06.2020 telde het ASZ - campus Geraardsbergen het overlijden van 22 stadsgenoten aan Corona. Er overleden in dat zelfde ziekenhuis en in dezelfde periode 19 burgers van buiten onze stad.
Burgemeester Guido De Padt besefte al onmiddellijk dat de verlieservaringen ontzettend pijnlijk zijn geweest. “Ieder van ons kent mensen dichtbij die ons plots ontvallen zijn. Door de beperkende maatregelen hebben nabestaanden tijdens de Coronacrisis geen of slechts op een beperkte manier en op afstand, afscheid moeten nemen. Dat heeft familie, vrienden én onze gemeenschap machteloos achtergelaten. Een laatste warme knuffel had anders net veel troost kunnen bieden.
Binnen dit kader willen we een gezamenlijk herdenkingsmoment organiseren. Onze cultuurdienst heeft al plannen om met de vzw reveil op 1 november op het stedelijk kerkhof een ingetogen herdenking te organiseren met muzikanten, dichters en verhalenvertellers met respect voor elke overtuiging. We hebben het initiatief nog even on hold gezet om een dergelijk gezamenlijk herdenkingsmoment te kunnen bespreken. De volgende vragen kunnen gesteld worden: Zien we dat als een meerwaarde en hoe zien we deze herdenking dan: wanneer, waar, met wie en hoe?
We zijn ook de idee genegen om blijvende troostplekken te creëren in onze stad. Een klein stukje groen met een gedicht of waarom geen kunstwerk waar mensen samen troost kunnen vinden? Kan dat in onze stad? En waar dan? Een kerkhof kan bijvoorbeeld zo een plek zijn. We denken voor het centrum ook richting het Grupellopark waar nu “Den Olifant” zorgt voor enige ophef. Of in het Abdijpark dat heraangelegd wordt, is daar nog plek? Het kan ook opgepikt worden door onze dorpsraden zodat er in elk dorp een klein stukje groen wordt omgevormd tot een troostplek voor mensen die een geliefde missen.
Belangrijk is dat dit allemaal universeel is, voor iedereen toegankelijk en niet gebonden aan een religieuze overtuiging.
Dit dossier zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad dd. 07.07.2020. Er zal gevraagd worden om binnen het kader van de Coronacrisis een werkgroep op te richten - met een vertegenwoordiging van alle politieke fracties -  die de contouren schetst voor een gezamenlijk herdenkingsmo(nu)ment en troostplekken in onze stad. Daarbij kunnen uiteraard ook andere ideeën of voorstellen aangebracht worden.      
 (Burgemeester G. de Padt)