Hedborgprijs voor vierde maal uitgereikt

26-11-2014 10:30

 

Met de steun van het Voorzorgsfonds K.E. Hedborg bekronen de leden van het voorzorgfonds en het ocmw van Geraardsbergen vier mensen die het voorbije jaar met succes tewerkgesteld waren als werkervaringscliënt en die daardoor een nieuwe start in hun leven nemen.

 

Samen met de voorzitter en de leden van het voorzorgfonds Hedborg en ocmw-voorzitter David Larmuseau krijgen vier laureaten een cheque aangeboden van 350 euro. Een duidelijke appreciatie voor hun inzet en hun geleverde inspanningen in het afgelopen jaar.

 

De eerste laureaat is Nicolas Alfano. Hij werkte in het Vogelopvangcentrum van Geraardsbergen en heeft met succes stage gelopen in Pairi Daiza. Vervolgens wordt Petimat Radueva gelauwerd. Zij stond als ‘toeleider in diversiteit’ in voor het onthaal van nieuwe inwoners in Geraardsbergen en hoopt in december voor de centrale examencommissie haar diploma secundair onderwijs te behalen. De derde laureaat is de uit Rusland afkomstige Natalia Egorova. Zij combineerde een voltijdse job in het woonzorgcentrum De Populier met een opleiding tot zorgkundige in het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Ronse. ‘Last but not least’ is er de uit El Salvador afkomstige Nora Guevara de Andrade die met succes in de stedelijke bibliotheek werkte.

 

Deze mensen konden doorheen het traject rekenen op de steun en professionele begeleiding van een team maatschappelijk werkers en administratie uit de dienst activering van het ocmw.

 

“Dit zijn mooie en soms ontroerende menselijke verhalen,” benadrukt de ocmw-voorzitter. “Ze tonen hoe mensen vaak in moeilijke omstandigheden de kansen die ze krijgen met beide handen grijpen. Deze succesverhalen bewijzen, voor wie nog zou twijfelen, het grote nut van sociale tewerkstelling. Ik noem hen dan ook graag ‘onze werkkampioenen van Geraardsbergen’.”

 

“Drie van de vier laureaten zijn oorspronkelijk van vreemde nationaliteit. We leven in een multiculturele samenleving. Voor mensen die uit een ander land en andere cultuur komen is tewerkstelling soms extra moeilijk omdat zij naast de noodzakelijk kennis van het Nederlands ook onze cultuur en leefgewoonten moeten leren kennen. In die multiculturaliteit schuilt een grote en vaak onvermoede rijkdom die verrijkend kan zijn voor onze maatschappij.

 

Elke laureaat krijgt een cheque van € 350, waarna hen een receptie werd aangeboden.