Hakhoutbeheer AWV start vanaf 1/11/14

16-10-2014 20:51

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook dit najaar weer hakhoutbeheer toe in Geraardsbergen. Hakhoutbeheer gebeurt tussen 1 november en 15 maart, tenzij de temperaturen lager zijn dan -5°C.

Wat is hakhoutbeheer?
Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Hierbij worden bomen en struiken tot op 15 à 20 cm boven de grond afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch, maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk.

 

Voor meer verkeersveiligheid
Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat zich op bermen en taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor de weggebruiker. Hakhoutbeheer zorgt er ook voor dat het zicht op verkeersborden niet wordt belemmerd.

 

Goed voor de natuur
Hakhoutbeer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden.

 

Een groen scherm
Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Deze zichtbaarheid is enkel tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet.
Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.


Meer informatie over hakhoutbeheer vindt u op www.hakhoutbeheer.be