Guido Driessens uit Geraardsbergen wil PVDA+ mee aan Oost-Vlaamse verkozene helpen, Robrecht D’Haeseleer is Brakels speerpunt

13-05-2014 14:50

  

De linkse PVDA+ hoopt op 25 mei in Oost-Vlaanderen te zorgen voor dé verrassing van deze verkiezingen en rekent daarbij op Guido Driessens uit Geraardsbergen. Guido Driessens is 61 jaar en gepensioneerd. Hij werkte jarenlang als postbediende in het sorteercentrum Gent X en was daar afgevaardigde voor de ACOD. Hij staat op de 6de plaats bij de opvolgers op de lijst voor het Vlaams Parlement.

“De PVDA+ is de enige partij die resoluut achter de werkende bevolking staat, zowel mensen met een job als werkzoekenden als de meest kwetsbaren in onze samenleving”, verklaart Guido Driessens zijn keuze voor de linkse partij. “Het is niet enkel een partij die alleen maar met verkiezingen in het straatbeeld en in de media te zien is, maar die gedurende het ganse jaar bij de sociale acties het voortouw neemt.”

Een van de belangrijkste programmapunten van de PVDA+ is voor Driessens de strijd tegen armoede. “De kloof tussen arm en rijk is al schrikbarend groot en blijft nog toenemen.”

De gepensioneerde postman is ook verheugd dat de PVDA+ het klimaatthema hoog op de agenda zet. “De recentste klimaatrapporten tonen aan hoe dramatisch de aarde al aan het veranderen is, met meer stormen, meer overstromingen, verwoestijning van grote gebieden en gebrek aan drinkwater en oorlogen tot gevolg. Er moeten verregaande maatregelen worden genomen en wel onmiddellijk. Om te beginnen moet er een drastische wijziging van de manier waarop onze economie produceert, komen. De PVDA+ is de enige partij die dat in haar programma heeft staan.”

Ook als syndicalist kan hij zich geen andere partij voorstellen. “Vanaf het eerste jaar dat ik bij De Post werkte, was ik delegee voor de ACOD”, legt Driessens uit. “Al snel werd ik ook afgevaardigde in het bestuur van ACOD Post Oost-Vlaanderen, met een mandaat in het nationaal bestuur.”

Als werknemer zag hij van nabij hoe De Post evolueerde van een staatsbedrijf dat een kwaliteitsvolle, betaalbare dienstverlening bood, naar het huidige bpost, een beursgenoteerd bedrijf waar enkel nog de winstcijfers belangrijk zijn. “Toen de postmarkt werd geliberaliseerd, kregen we te horen dat de vrije markt de producten goedkoper zouden maken. Die liberale ideeën bleken in de praktijk helemaal niet te kloppen. Integendeel, de tarieven voor de postproducten werden jaar na jaar duurder.”

Ook voor het personeel was de liberalisering geen positief verhaal. “De werkomstandigheden zijn barslecht geworden”, stelt de PVDA+kandidaat uit Geraardsbergen vast. “Het aantal postbedienden daalde spectaculair, terwijl interimarbeid en tijdelijke contracten de norm werden. Dit alles was slechts mogelijk met medewerking van de sociaaldemocraten die in de verschillende regeringen de liberaliseringen hebben helpen realiseren. Het is dan ook belangrijk dat de PVDA+ voor een tegenstroom zorgt en haar duidelijke alternatieven voor de vrije markt naar voor kan brengen, ook in het Parlement.”

 

De linkse PVDA+ hoopt op 25 mei in Oost-Vlaanderen te zorgen voor dé verrassing van deze verkiezingen en rekent daarbij onder anderen op Robrecht D’Haeseleer, een 34-jarige Brakelaar met Zottegemse roots. D’Haeseleer is straathoekwerker in Ronse en Geraardsbergen en in onze streek een gekende muzikant. Hij staat op de 4de plaats bij de opvolgers op de lijst voor de Kamer.

In zijn professionele leven komt Robrecht al op voor de zwaksten in onze samenleving, en dat engagement wil hij op politiek vlak een verlengstuk geven bij de PVDA+. 

“Stijgende armoede, een groot tekort aan jobs en aan goede huisvesting… Ik zie het zo vaak gebeuren dat ik niet anders kan dan tot de conclusie komen dat we met een structureel probleem zitten. Als je ziet in welke toestanden sommige jongeren leven… En er is ook niks beter te vinden voor hen. Tegenwoordig merk ik bovendien dat het probleem van werkloosheid en armoede niet alleen de meest kwetsbare mensen treft, maar ook steeds vaker de brede bevolking.”

“Heel wat beleidsbeslissingen treffen de meest kwetsbaren”, stelde D’Haeseleer vast. “De ‘oplossingen’ die het beleid biedt, zijn allesbehalve passend en werken vaak zelfs stigmatiserend. Op zoek naar reële oplossingen ben ik bij de PVDA terechtgekomen. Die partij kijkt op een heel andere manier tegen de zaken aan. In de strijd tegen armoede wil de PVDA+ bijvoorbeeld prioritair de uitkeringen optrekken tot aan de armoedegrens.”

Een ander doorslaggevend programmapunt van de PVDA+ is voor de jonge Brakelaar de strijd tegen de GAS-boetes. “Ik ken ook heel wat jongeren die geconfronteerd worden met GAS-boetes. In Ronse is er een recordaantal GAS-dossiers.”

“Als straathoekwerker kan ik niet veel veranderen aan het beleid. En dat knaagde toch. Ik wou iets doen. En toen kwam ik in contact met enkele mensen uit de regio die een werking van de PVDA wilden uitbouwen en geraakte alles in een stroomversnelling. Alhoewel de PVDA in onze streek bij veel mensen nog niet goed gekend is, moet ik toch weinig doen om de mensen te overtuigen van de PVDA. Het programma en de standpunten van de PVDA verkopen zichzelf eigenlijk”, besluit Robrecht D’Haeseleer.