Guido De Padt ontstemd over reden vertraging bouwvergunning stuw en sluis Geraardsbergen

06-05-2015 16:11

 

In het kader van het integraal waterbeleid worden maatregelen genomen om het Denderbekken beter te beschermen tegen wateroverlast. De bouw van een nieuwe stuw en sluis ter hoogte van Geraardsbergen is één van de belangrijkste projecten langs de Dender waarmee Waterwegen en Zeekanaal NV het overstromingsrisico drastische wil verlagen. 

Vlaams parlementslid, Marius Meremans (N-VA), betreurt dat de vergunning voor die bouwwerken veel vertraging oploopt en hekelt de lakse opvolging van het dossier door het stadsbestuur.
“Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het Geraardsbergse stadsbestuur zelf de vertraging van het dossier in de hand werkt door niet kort op de bal te spelen en sneller advies te verlenen.” – aldus Marius Meremans. 

 

Guido de Padt is het daar echter niet mee eens.

De adviesvraag is bij ons bestuur binnengekomen op 7/1/2015 (zie bijlage 1). Telefonisch en aan de hand van een aanvullend schrijven dat op 16/1/2015 bij ons is binnengekomen heeft men ons laten weten dat de datum van het openbaar onderzoek moest samenlopen met die in Wallonië. In samenspraak met de aanvrager (W&Z) hebben wij deze data dan vastgelegd .

Het openbaar onderzoek liep van 26/1/2015 tot 28/3/2015 (60 dagen ipv 30 dagen omdat er bij het dossier een milieueffectrapport zit).

Tijdens het openbaar onderzoek heeft men ons van Ruimte Vlaanderen gecontacteerd en gevraagd om het dossier pas voor het schepencollege te brengen nadat het dossier voor de verplaatsing van de voetweg op de gemeenteraad is gekomen . De verplaatsing van de voetweg komt 12/5/2015 op de gemeenteraad waarna (op dezelfde avond !) het college het advies zal verstrekken.

Had het klagende Vlaams parlementslid zich de moeite van één telefoontje naar ons bestuur getroost of de consultatie van  VLAAMSE wetgeving , dan had hij geweten dat Geraardsbergen dit dossier heel correct en accuraat heeft behandeld.

Ik heb de indruk dat hij nu fel in eigen Vlaams been heeft geschoten en een zondebok heeft gezocht om het Vlaams getalm te verdoezelen.

In de persnota lees ik dat Vlaanderen dringend werk moet maken van eenduidige en eenvormige procedures. Waar wacht men op ?? Aldus nog Guido De Padt.