Guido De Padt nieuwe voorzitter PISAD

02-04-2015 16:01

 

Tijdens de vergadering van 1 april 2015 heeft de Raad van Advies de heer Guido De Padt unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van het PISAD, Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik. Hij neemt de fakkel over van wijlen Lieven Santens, oprichter en voorzitter van PISAD sinds 1995.

 

Guido De Padt (60) is burgemeester van Geraardsbergen en tot vorig jaar senator voor Open VLD.  Voorheen was hij ook Minister van Binnenlandse Zaken, federaal Regeringscommissaris en Gedeputeerde voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Guido De Padt, voorzitter Raad van Advies PISAD: “Ik wil in naam van de Raad van Advies mijn voorganger, wijlen Lieven Santens, bedanken voor zijn jarenlange inzet ten voordele van PISAD. Hij was de oprichter van PISAD en heeft bijna 20 jaar aan het roer gestaan van een organisatie die steden, gemeenten en provincie verbindt. Ik wil mij er dan ook toe engageren op hetzelfde elan verder te gaan. In mijn functie als burgemeester ben ik reeds bevoegd voor drugsbeleid en zorgde ik voor de aanwerving van een drugscoördinator en de opmaak van een drugsbeleidsplan binnen ons bestuur. Het is dus een problematiek die me na aan het hart ligt, vandaar ook dit nieuwe engagement als voorzitter van PISAD.”

 

Over PISAD

PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en de (ambulante) begeleiding van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs. PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten. Op dit ogenblik behoren 19 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant tot het werkingsgebied van PISAD.