Groen licht voor Toekomstplan Geraardsbergse senioren

31-03-2014 11:07
 
Naast zijn vraag omtrent de installatie van stemhokjes in de OCMW-rusthuizen, drong Dirk Van der Maelen vorige woensdag op de OCMW-raad ook aan op het uittekenen van een ‘Toekomstplan voor senioren in Geraardsbergen’. Van der Maelen klaagt het gebrek aan duidelijke visie betreffende de vergrijzing in onze stad al sinds zijn intrede in het OCMW aan. Na jarenlang aandringen, kunnen we u melden dat het OCMW-bestuur eindelijk overstag is gegaan. Het bestuur heeft de verantwoordelijke voor het seniorenbeleid de opdracht gegeven om de door Van der Maelen aangevraagde studie te maken. 
“Ik ben blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een ‘Toekomstplan’ voor onze senioren. Indien er niet dringend een planmatige aanpak komt van de vergrijzing in Geraardsbergen, vrees ik namelijk dat we richting een onevenwichtig aanbod van seniorenvoorzieningen gaan. Een situatie waarin je enerzijds een teveel aan bepaalde diensten krijgt en anderzijds een tekort aan andere. Een goed gefundeerd ‘Toekomstplan’ moet ons toelaten het toenemend aantal 65-plussers goed op te vangen. Een plan dat afspraken bevat met de private actoren en dat streeft naar de uitbouw van een volledig gamma aan diensten voor alle noden van onze senioren”, stelt Van der Maelen.
 
De tijd dringt, weet Van der Maelen;
“Ik was heel blij toen vorig jaar, na een aanvankelijke weigering, Open Vld en CD&V besloten mij te volgen en over te gaan tot de aankoop van de ex-rijkswachtkazerne om er seniorenvoorzieningen uit te bouwen. Toen heb ik op de OCMW-raad aangedrongen op nader onderzoek naar wat reeds bestaat aan seniorenvoorzieningen in de publieke en private sector, wat de toekomstige behoeften zijn tegen pakweg 2030 en op welke wijze de publieke en private sector in Geraardsbergen konden samenwerken om de nodige seniorenvoorzieningen aan te bieden. Binnen de OCMW-raad weigerde men toen echter deze oefening te maken, waardoor we blind bleven varen. Ik ben zeer tevreden dat er nu, na lang aandringen, toch een eerste aanzet is gegeven voor de ontwikkeling van een ‘Toekomstplan’. Als lokale overheid hebben we tenslotte de verantwoordelijkheid om de vergrijzing in onze stad op te vangen. Binnenkort bestaat één derde van onze inwoners uit 65-plussers. Het is in die optiek noodzakelijk dat het OCMW optreedt als een sterke lokale actor in de ouderenzorg en zelf een gevarieerd aanbod van voorzieningen aanbiedt. Ik zie het OCMW echter ook als regisseur van een samenwerking tussen publieke en private actoren. Een samenwerking die moet uitmonden in een gebalanceerd totaalaanbod aan seniorenvoorzieningen”, zegt Van der Maelen. 
Voor het uittekenen van zijn ‘Toekomstplan’ heeft Van der Maelen gevraagd om te starten met de verzameling van de programmatiecijfers, de huidige realisatiegraad en de geschatte toekomstige behoeften voor vijf types van voorzieningen (woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en lokale dienstencentra). Daarnaast drong de sp.a’er aan op het in kaart brengen van de in Geraardsbergen actieve diensten die van belang zijn in de (preventieve) zorg voor ouderen. Daarmee doelt hij op: diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor logistieke hulp, diensten voor gastopvang, diensten voor oppashulp, diensten voor thuisverpleging, regionale dienstencentra, diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Dit zijn zeer nuttige diensten die de, voor zowel de persoon in kwestie als voor de samenleving, dure opname in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum kunnen uitstellen. “Het gaat om een totaalplan waarbij de nadruk niet enkel ligt op het creëren van voldoende capaciteit, maar evengoed op de uitbouw van de preventieve diensten”, besluit Van der Maelen.