Groen Hobrama reikt Groene Pluim uit Vrije Basisschool 2geltje.

15-01-2018 11:18

Groen Hobrama reikte tijdens haar nieuwjaarreceptie voor de derde keer de Groene Pluim uit.

Deze jaarlijkse prijs is een eerbetuiging die individuele mensen, bedrijven, instellingen of organisaties uit de gemeente bekroont, die  via hun ecologische of  sociale aanpak – soms al vele jaren lang  en vaak discreet – zich inzetten ten voordele van medemensen, jeugd, natuur, de buurt of  de lokale gemeenschap.
Groen Hobrama reikt deze trofee  uit met de bedoeling om erkenning te geven aan waardevolle inititiatieven, los van ideologie of overtuiging, en andere mensen te inspireren en motiveren

In het verleden mochten Natuurpunt Kern rondom Burreken, De Kleppe, het vakantiehuis van de vzw De Overmolen uit Everbeek, en Buren en Boeren de trofee in ontvangst nemen.

Hoe ging de selectie in zijn werk?
De leden en het bestuur van Groen Hobrama konden kandidaten aanbrengen.
Op basis van de meerderheid van stemmen werd beslist welk project de Groene Pluim 2017 in ontvangst mocht nemen .
De eer ging naar de Vrije Basisschool 2 geltje uit Horebeke.
De motivatie voor deze keur door Groen, bij monde van Marijke Merckx ( jurylid en bestuurslid van Groen Hobrama):De school 2gltje verdient een groene pluim owv het streven van directie en team naar diversiteit en openheid. De school heeft een heel warm en familiaal karakter waar iedereen zich kan thuis voelen. De school (directie) streeft ernaar het witte karakter te doorbreken door middel van samenwerking met Gentse concentratiescholen zodat de kinderen van elkaars gewoonten en gebruiken kunnen leren om het 'onbekend is onbemind' in Horebeke wat te doorbreken.
 

Directeur Rik Bossuyt en zijn team van leerkrachten namen de prijs persoonlijk in ontvangst.
Rik bedankte, zichtbaar ontroerd, voor de erkenning en benadrukte dat dit een erkenning is voor het hele schoolteam en hun dagelijkse inzet en streven om een warme school te zijn voor iedereen.

De Groen Pluim is een symbolische trofee en bestaat uit een kunstwerk.
Deze editie werd het kunstwerk gemaakt door Meyke De Leeuw, kunstenaar uit Horebeke. Het kunstwerk symboliseert op een artistieke manier de duurzame waarden die de school toepast in haar dagelijks beleid.

(Geest en Sarah Eeckhout. )