Groen Geraardsbergen vraagt stadsbestuur concrete actie te ondernemen voor duurzame energie

20-03-2016 10:26

Groen Geraardsbergen juicht de initiatieven die de stad reeds genomen heeft toe. Het betreft het vervangen van de bestaande straatverlichting door led-verlichting, het opstarten van een repaircafé, het organiseren van energie-cafés en het ter beschikking stellen van blue bikes.

Niettemin blijven we toch op onze honger zitten. We vinden het jammer dat de stad het burgemeesterconvenant niet heeft ondertekend. Dit werd door de Europese Commissie een tijdje geleden gelanceerd met de bedoeling om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen.

Concreet stelt Groen Geraardsbergen aan het stadsbestuur voor om de komende periode rond drie thema’s concrete acties  te ondernemen.

 

1. Energiecoöperaties

Blijkbaar overweegt de stad de realisatie van een windmolenproject. Groen Geraardsbergen vraagt dat in de aanbesteding de projectontwikkelaars moeten aantonen welke plaats burgerparticipatie en energie-efficiëntie in hun plannen hebben.

 

2. Lichtaudits

In samenwerking met Eandis kan er een infoavond, klimaatlunch of werkbezoek georganiseerd worden. Bij die gelegenheid kan men de ondernemers warm maken om zelf een lichtaudit te laten uitvoeren die hun huidig verlichtingssysteem onder de loep neemt en hen tegelijk concrete adviezen geeft om energiezuiniger tewerk te gaan.

Op die manier besparen bedrijven op hun energiefactuur en zorgen ze tegelijk voor een pak minder CO2-uitstoot in de stad.

 

3. Duurzaam aanbesteden en aankopen

De stad kan een voorbeeld stellen door te streven naar een duurzaam aankoopbeleid (o.a. FSC gecertificeerd hout en papier), maar ook van een duurzaam aanbestedingsbeleid. Hiervoor is een mentaliteitswijziging nodig. Een eerste stap zou kunnen zijn dat het modelbesluit  opgemaakt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten door de gemeenteraad wordt goedgekeurd..

Het besluit stelt twee zaken voorop:

-         De gemeente of het OCMW neemt de principiële beslissing om haar aankoop- en aanbestedingsbeleid systematisch te verduurzamen.

-         Aan de gemeenteraad, bevoegde budgethouder of OCMW-raad voorgelegde bestekken worden vooraf gescreend op, en zo nodig aangepast aan, de toepassing van de principes van duurzaam aankopen (of aanbesteden). De focus ligt op ecologisch verantwoord, sociaal verantwoord en met oog voor kostenefficiëntie over de hele levenscyclus.

 

Groen Geraardsbergen kijkt uit naar de uitwerking van het participatief actieplan en de concrete acties die door de stad zullen genomen worden.