Groei en vernieuwing centraal bij aftrap nieuwe schooljaar KA Geraardsbergen

02-09-2014 10:39

 

Met veel ‘goesting’ verwelkomt het KA Geraardsbergen haar leerlingen voor wat alweer een prachtjaar belooft te worden. Naar goede gewoonte zet onze school zich zowel voor bestaande als nieuwe leerlingen voor honderd procent in. Kwaliteitsvol onderwijs in ASO, BSO én TSO en een persoonlijke aanpak voor elk van onze 855 leerlingen staan zoals steeds centraal. Met maar liefst 189 starters in het derde jaar (een stijging met 34 leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar) zet het KA Geraardsbergen de groeiende trend van de voorbije jaren enthousiast verder. Een team van 130 leerkrachten staat klaar om onze jongeren met open geest te ontvangen en te begeleiden in hun loopbaan tot jongvolwassenen.

Onze directeur, Dhr Nico Van Coster, neemt vanaf dit schooljaar een halftijds ambt op als coördinerend directeur bij de overkoepelende Scholengroep 20. Hij wordt bijgevolg ondersteund in zijn directeursfunctie door Mevr. Katrien De Schepper, die naast haar rol als pedagogisch directeur nu ook het aanspreekpunt wordt als directie van het KA. Mevr. Sonny Van den Stockt vervolledigt ook dit schooljaar het directieteam als adjunct-directeur van onze school.

Het schooljaar 2014-2015 zet volop in op vernieuwing. Maar liefst drie nieuwe richtingen schieten uit de startblokken, samen alvast goed voor een twintigtal nieuwe leerlingen. Nieuw vanaf het derde jaar is de opleiding Schilderwerk en decoratietechnieken, waar leerlingen niet enkel professioneel leren omgaan met verf en kwast, maar ook allerlei gespecialiseerde technieken worden aangeleerd voor het ontwerp en de afwerking van gebouwen en hun inrichting.

Verder start het KA in het derde jaar met de opleiding Techniek-wetenschappen en wordt in het vijfde jaar de richting Industriële ICT ingericht. De grotere nadruk op de technisch-wetenschappelijke vorming van onze jongeren past binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse regering, waar ook het KA ten volle voor gaat. Vanuit het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt weerklinkt de vraag naar techneuten en wetenschappers namelijk steeds sterker. Als ‘school van de toekomst’ beantwoordt het KA Geraardsbergen graag deze oproep. Speciaal voor deze opleidingen werd zelfs een nieuw gebouw opgericht, dat voor de gelegenheid de naam Techniekacademie meekreeg. Deze klassen werden voorzien van de modernste infrastructuur, zodat wij STEM-onderwijs van de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

In de nieuwe complementaire modules ‘STEM-Engineering’ en ‘STEM-Science’ wordt vanaf het derde jaar leerstof aangeboden die zich toespitst op verschillende aspecten van wetenschap en techniek, dit zowel in ASO (o.a. in de richtingen Wetenschappen-wiskunde en Wetenschappen-sport) als TSO (Elektromechanica, Techniek-wetenschappen). Deze vakken leggen de nadruk op theorie in context, zodat leerlingen zich een beter beeld kunnen vormen van het nut van wetenschap en techniek voor de maatschappij, en de opties naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt toe. Met behulp van een reeks uitgediepte modules (o.a. robotica, technisch tekenen, bouw, mechanica-elektriciteit, webdesign…) krijgen de leerlingen inzicht in de verschillende aspecten en toepassingen van STEM.

In het tweede semester richt het KA Geraardsbergen bovendien een heuse Techniekacademie in, waar toekomstige Einsteins en Da Vinci’s uit het zesde leerjaar reeds een voorsmaakje krijgen van de wondere wereld van de wetenschap en techniek. Via zorgvuldig uitgekiende projecten op woensdagmiddag laten experten uit het veld de kinderen proeven van de verschillende aspecten van STEM.

Ook voor de niet-wetenschappelijke richtingen blijft het KA vernieuwen. Nieuw in het lessenpakket zijn een aantal complementaire modules die zich toespitsen op de ontplooiing van specifieke vaardigheden bij onze leerlingen. Vakken zoals ‘Maatschappij en actualiteit’, ‘Journalistiek’ en ‘Projectwerk en onderzoeksvaardigheden’ leren de jongeren kritisch en analytisch denken, schrijven en spreken, terwijl kunst, cultuur en creativiteit aan bod komen in de modules ‘Esthetica’ en ‘Project Arts’.

Met andere woorden, het KA Geraardsbergen levert onderwijs met kwaliteitslabel voor elke leerling, en dit zowel in ASO, TSO als BSO.

 

Bron : 9500news