Gezocht : “Liber Memorialis”

01-05-2015 20:49

een oproep van de Parochie Zegelsem :

Enkele jaren geleden kwam iemand een boek raadplegen in het archief van Zegelsem. De pastoor kan zich niet herinneren wie het toen heeft opgevraagd. Het betrof het belangrijke ‘Liber Memorialis’.

Zoals de benaming aangeeft gaat het hier om een belangrijk werk dat de memorie van de parochie bevat omdat opeenvolgende priesters daarin hun wetenswaardigheden neerschreven.

Eigenlijk is dit boek de geschiedenis van de parochie. Het boek werd echter nooit terugbezorgd! Dit is een zeer spijtige zaak. Reeds meermaals kwamen vorsers vragen naar het boek sinds de archieven geïnventariseerd zijn.

Daarom doen wij een oproep aan ieder die ook maar iets afweet van dit ‘Liber Memorialis’. Indien iemand het in zijn bezit heeft of weet waar het is, breng het a.u.b. terug ! Wij zouden u zeer dankbaar zijn. Het kan best door vergetelheid ergens zijn blijven liggen of gewoon ergens tussen geraakt zijn. Denk aan het belang van dit boek voor latere generaties van mensen in Zegelsem en Brakel.

Indien iemand iets weet van dit boek of het in zijn/haar bezit heeft mogen we dan vragen u te richten tot de verantwoordelijke van het dekenaal archief: Luc Van Den Velde, Serpentestraat, 10, 9660 Brakel (055/42 32 39).

Bron : www.tbrakelt.bewww.tbrakelt.be