Geslaagde opkomst voor infoavond over de tankslag

05-03-2016 11:25

De tankslag is een collectieve sanering van stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen, zijn de saneringen goedkoper. Gisteren vond in de parketzaal van de Spiraal een eerste informatieavond over deze sanering plaats. Deze werd georganiseerd door het stadsbestuur van Geraardsbergen samen met Lierde, Ninove en SOLVA. er was een geslaagde opkomst.

Na de vergadering heeft een werkgroep van een gemeentelijke afgevaardigde en geïnteresseerde inwoners een firma geselecteerd. Ze kozen voor de firma met de beste voorwaarden, prijs en kwaliteit voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Op maandag 25 april geeft de aangestelde firma meer uitleg over de concrete aanpak en voorwaarden van het tankslagproject. Daarna kan er beslist worden of men ingaat op het aanbod. Tot slot zal de firma een individueel contract met de geïnteresseerde inwoners afsluiten en de tank verwijderen of opvullen. Na de sanering bezorgt de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank.

Wil je misschien deelnemen aan de tankslag? Vul dan volledig vrijblijvend een formulier in dat je kan downloaden op www.geraagdsbergen.be, telefonisch of per mail aanvragen of afhalen op de milieudienst in het gemeentehuis.

Meer info: Milieudienst, 054 43 44 41, milieu@geraardsbergen.be, tanksanering@so-lva.be

Volgende infoavond voor de sanering van een tank: Maandag 25 april om 19u30 (parketzaal Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen)

Nron : 9500news