Geslaagde opkomst voor Eerste Toog

04-03-2014 21:10
 
De jaarmarkt Eerste Toog trok terug een massa volk. Bij deze editie waren er voor het eerst geen druppelkoten meer aanwezig. Een maatregeldoor het stadsbestuur genomen om alcoholmisbruik, vooral dan bij jongeren, aan banden te leggen.
Voor de marktgangers was het gezellig snuisteren tussen de kramen waar de verkopers met hun mooie praatjes de meest diverse waren probeerden aan de man te brengen.