Geraardsbergen ondertekende SAVE-charter

22-10-2014 21:22

Op woensdag 22 oktober ondertekende Geraardsbergen het SAVE-charter.

De afkorting SAVE staat voor: Samen Actief voor Veilig Verkeer.

Geraardsbergen is daarmee de 35ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

 

Dit charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen). Deze vzw voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren

 

Speech Schepen Erwin Franceus :

 

Ons stadsbestuur wil met deze ondertekening een duidelijk signaal geven aan onze bevolking. We gaan m.a.w. het engagement aan om ons actieplan ‘verkeersveiligheid’ verder op te stellen en uit te voeren volgens o.a. de doelstellingen die in dit charter bepaald zijn.

 

De stad Geraardsbergen beschikt reeds geruime tijd over een werkgroep verkeer. We komen, samen met de lokale politie, maandelijks samen om de verkeersproblemen te bespreken en oplossingen hiervoor te zoeken.

 

Tijdens de voorbije jaren werden reeds tal van initiatieven uitgewerkt inzake de verkeersveiligheid. 

 

 • Door het plaatsen van variabele verkeersborden en een Octopusinstallatie aan bijna elke school op ons – toch wel uitgestrekt – grondgebied, creëren we een veilige en kindvriendelijke woon- en schoolomgeving in onze stad.
 • We proberen ontmoetingsplaatsen voor jongeren veiliger te maken door voldoende voetgangersoversteekplaatsen te voorzien en tijdens schoolvakanties speelstraten in te richten.
 • Specifiek voor onze fietsers en voetgangers hebben we deelgenomen aan het project ‘Doorlopende straten’. Onze mobiliteitsdienst bracht dienaangaande alle straten binnen ons grondgebied in kaart en gaandeweg worden deze met de nieuwe verkeersborden uitgerust.
 • In het volledige stadscentrum is een ‘snelheidsregime van max. 30 km/uur’ opgelegd.
 • Met het oog op onze minder mobiele gebruikers hebben we, in samenwerking met Syntra,  in het stadscentrum oprijboordstenen en geleide stroken voor blinden en slechtzienden voorzie
 • Dit jaar namen we deel aan de veiligheidsdag en aan de autovrije zondag
 • Via de oprichting van de dorpsraden - momenteel reeds 16 actief – kan onze dienst verkeer nauwgezet opvolgen wat er dienaangaande leeft bij onze burgers
 • Alle infrastructuurwerken die mogelijks hinder en/of onveiligheid inzake mobiliteit tot gevolg hebben, worden dagelijks door onze communicatiedienst via de website, twitter & facebook gecommuniceerd aan de bevolking.

Meer en meer worden deze ook in het GIPOD systeem ingebracht.

 

 • Nieuwe infrastructuurprojecten, verkavelingen, enz… worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de werkgroep verkeer.
 • In complexe dossiers wordt de hulp gevraagd van externe firma’s, o.a. van het BIVV
 • Bij de herinrichting van de straten wordt er, naast het esthetische, ook steeds meer aandacht besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Zo hebben we bij de herinrichting van de doortocht Astridlaan/N42 (gewestweg),  nu reeds de basis gelegd voor veilige voetpaden en fietsvoorzieningen. Naast de weg zal immers een tussenstrook voorzien worden voor meer veiligheid voor voetganger en fietser. 

In de nabije toekomst gaat de stad prioritair werk maken van:

 • Het opstellen van een schoolrouteplan in het stadscentrum
 • Veilige verbindingswegen (Trage Wegen) voorzien vanuit de deelgemeenten naar het stadscentrum. Dit zijn immers per definitie wegen die regelmatig gebruikt worden door de schoolgaande jeugd en waar auto's of vrachtwagens geen slachtoffers kunnen maken.

Zo zal o.a. het nieuwe Lange Afstandsfietspad (LAF) langsheen de spoorlijn vanaf Zandbergen naar Schendelbeke, voor de schoolgaande jeugd een verademing zijn. Deze trage weg sluit dan via het Turfbaantje aan op de reeds bestaande veilige fietsverbinding vanaf Schendelbeke naar het centrum van Geraardsbergen.

Voor onze schoolgaande jeugd is dit dus ideaal.

 

 • We zullen trouwens blijvend op zoek gaan naar de missing links voor voetgangers en fietsers zodat er meer en meer veilige fiets- en voetgangersverbindingen op ons grondgebied kunnen komen.

 

Uiteraard zijn al deze maatregelen er niet enkel gekomen om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te verhogen, maar om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid voor al onze inwoners te verbeteren.

Is dit allemaal voldoende ?

Absoluut niet want net zoals onze maatschappij voortdurend verandert, verandert ook de verkeersingesteldheid van de bevolking. Meer en meer stellen zij bepaalde eisen zodat de agenda van onze werkgroep verkeer maandelijks overvol staat.

In dat verband hebben we trouwens recent beslist om de werkgroep verkeer 2x per maand ipv 1x per maand te laten samenkomen.

We moeten en zullen dus dag in dag uit alert blijven voor nieuwe ontwikkelingen.

Elk verkeersslachtoffer is er immers één te veel !

 

Erwin FRANCEUS

Schepen van mobiliteit