Geraardsbergen voorziet opvang 15 asielzoekers

18-12-2015 21:39
 
Geraardsbergen neemt verantwoordelijkheid op. Opvang van vijftien asielzoekers.
Het OCMW van Geraardsbergen heeft in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen beslist om een Lokaal Opvang Initiatief in te richten voor vijftien asielzoekers. 'Op die manier willen we anticiperen op het spreidingsplan van de staatssecretaris voor Asiel, Theo Francken.
 
'Nu het verplicht spreidingsplan voor de asielzoekers er komt, willen we ons goed voorbereiden'. Daarom besliste ...de OCMW-raad van 16 december 2015 om 15 plaatsen in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) in te richten. Wanneer de vraag groter is, kan dat aantal nog worden verhoogd. Geraardsbergen heeft immers altijd gezegd dat de stad zijn verantwoordelijkheid zal opnemen wanneer er een spreidingsplan komt dat rekening houdt met de sociale correcties.
 
De gemeenten die al opvangplaatsen voor asielzoekers hebben op het ogenblik dat dit spreidingsplan van kracht zal worden, krijgen bonuspunten. 
'Door de asielzoekers dicht bij het OCMW op te vangen, kunnen we ze beter begeleiden'. De asielprocedure is vaak een lange periode van wachten en hopen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen zich integreren door naar school, een sportclub of een jeugdbeweging te gaan. En dat ook de ouders een cursus Nederlands kunnen volgen. Daar willen we ten volle voor gaan, net zoals we vandaag de hulpbehoevende Geraardsbergenaren helpen die aankloppen bij het OCMW'.