Geraardsbergen krijgt een verhoogde terugbetaling van de leeflonen

03-04-2014 18:02

Gisteren besliste het kernkabinet dat de OCMW's 5% meer krijgen van de federale overheid om de leeflonen te betalen. Jaarlijks betekent dit 33 miljoen euro extra voor alle OCMW's samen.

De federale overheid betaalt een gedeelte of percentage terug van het leefloon dat de OCMW’s uitkeren. Deze percentages liggen vast in de wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) van 26 mei 2002. Standaard betaalt de federale overheid 50% van het leefloon terug aan de OCMW’s. Als het OCMW een contract afsluit met een leefloner die een individueel begeleidingstraject met opleiding of deeltijds werk aanvat, wordt 70% terugbetaald.

“Deze percentages worden nu allemaal met 5% verhoogd” zegt OCMW-raadslid Dirk Van der Maelen. “Op jaarbasis wil dat dus zeggen dat OCMW Geraardsbergen ongeveer zo’n € 50 000 extra zal ontvangen” vult Van der Maelen aan.

De maatregel realiseert een punt uit het regeerakkoord dat stelt dat ‘de regering, naargelang de budgettaire mogelijkheden, de mogelijkheid zal nagaan om het terugbetalingspercentage voor het leefloon aan te passen’. Volgens Dirk Van der Maelen een stap in de goede richting wanneer je weet dat je als lokale overheid zelf een groot deel van het leefloon moet ophoesten. De OCMW’s zijn al jaren vragende partij om de terugbetaling te verhogen.

De regering nam de beslissing zodat de OCMW’ s nieuwe en duurzame maatregelen kunnen nemen om leefloners te begeleiden en om vernieuwende initiatieven in de strijd tegen armoede te kunnen nemen. “Als sp.a zijn we dan ook bijzonder blij dat we de strijd tegen de armoede in onze stad zullen kunnen verhogen. En dat is meer dan nodig!” zegt Dirk Van der Maelen. “Volgende OCMW- raad zullen we als sp.a fractie deze nieuwe informatie zeker op tafel leggen om verder te bespreken.”