Geraardsbergen: dalende criminaliteit in stadscentrum

12-02-2016 10:54

 

Burgemeester De Padt kreeg enkele weken geleden verschillende opmerkingen met betrekking tot het onveiligheidsgevoel dat heerst bij een aantal inwoners van de stad.  Hij besliste hierop om na te gaan of dit gevoel al dan niet subjectief was.

 

Uit een studie van de criminaliteitscijfers blijkt nu dat de criminaliteit op de Markt en de omliggende straten in 2015 met 40% is gedaald tegenover 2014.

 

Ik ben heel tevreden met deze cijfers, als ik onze stad vergelijk met de omliggende steden en gemeenten dan stel ik vast dat het hier zeker niet onveiliger is geworden, integendeel!’ aldus de burgemeester.

 

Een en ander wordt trouwens bevestigd door een recent Gemeenterapport waarbij een representatieve groep inwoners werd bevraagd. De resultaten over de criminaliteit ervan zijn interessant, ook en vooral wanneer men ze afzet tegen andere vergelijkbare steden.

In Geraardsbergen is 34 % ( - 16 % t.o.v. 2013) van de bevraagden, ontevreden over de aanpak van  de criminaliteit, terwijl 45 % ( + 23 % t.a.v. 2013…) wél tevreden zijn  en 22% geen mening heeft.

Als men dat vergelijkt met omliggende vergelijkbare steden (ik vermeld uitdrukkelijk geen namen) dan stelt men toch wel vast dat het voeden van de perceptie dat  G’bergen een onveilige stad zou zijn, mag stoppen.

Drie andere steden vertonen volgende cijfers:

tevreden: 27% * 30 % * 29 %     <= 45 % (G’bergen)

ontevreden: 42 * 42 % * 40%   <= 34 % (G’bergen)

Deze cijfers spreken voor zich…

 

De gegevens  van het jaarverslag 2015 van de politiezone Geraardsbergen/Lierde liegen er ook niet om.

Het inzetten van overlastploegen, in totaal bijna 900 uur, heeft zeker invloed gehad op de overlast, het vandalisme en de preventieve aanpak van inbraken in gebouwen. Ook onze politiehond Keno (foto) die ingezet wordt bij evenementen, fuiven en bij alle gerechtelijke acties in het kader van drugs, is een extra troef in de strijd tegen drugs én overlast.

Opvallend: het aantal feiten van overlast door legaal en illegaal middelenmisbruik is in het stadscentrum met meer dan de helft verminderd.

Feiten van diefstal in voertuigen, van fietsen en in gebouwen werd naar quasi nul gebracht.

Volgens korpschef De Landsheer is dit mogelijk een rechtstreeks gevolg van de nieuwe camera’s: ‘We monitoren sinds 2015 de gehele markt 24 op 24: zowel naar preventie als in het kader van onderzoek hebben de camera’s al hun meerwaarde bewezen’.

Burgemeester De Padt hoopt op eenzelfde resultaat op andere overlastgevoelige plaatsen in het stadscentrum: ‘Ook het Stationsplein, den Bleek en het skatepark zijn sinds kort voorzien van nieuwe kwaliteitscamera’s.  De camera’s - 16 in totaal -voorkomen niet alleen misdrijven maar helpen ook om bijvoorbeeld fantasten te confronteren met valse aangiften van misdrijven. Want meermaals werd het imago van onze stad ten onrechte besmeurd door zogenaamde slachtoffers die hun verzonnen verhaal in de media brachten!

 

Ook de winkelstraten profiteren mee van de daling van de criminaliteit.  De BIN-Z werkt steeds beter en ondanks een stijging van het aantal winkeldiefstallen blijkt dat de pakkans gestegen is tot 75% van de gepleegde feiten binnen de BIN-Z.

Alertere winkeluitbaters, meer aangiftebereidheid en betere preventiemaatregelen werpen duidelijk hun vruchten af’, geeft korpschef Jurgen De Landsheer mee als reden voor deze stijging (*).

Op basis van de resultaten zal de politiezone Geraardsbergen/Lierde de verantwoordelijken van de meest getroffen handelszaken contacteren om samen met hen te zoeken naar preventieve oplossingen.