Geraadsbergse OCMW klaar voor winteroffensief

18-12-2014 10:51

 

Het OCMW en sociaal Huis heeft vandaag reeds een heel ruim aanbod waar we reeds voldoen aan de diverse gestelde noden binnen de stad. Hierbij bezorgen we u een kort overzicht.

 

De dienst PWA biedt o.a. een ouderengezelschapsdienst en de mogelijkheid tot sneeuwruimen aan.

 

In het wijkcentrum De Poort kan men vandaag terecht voor:

- een warme maaltijd

- een babbel met een warme tas koffie

- een voedselpakket

- een warme douche

- de boodschappendienst 2 maal per maand met mogelijkheid om indien nodig in noodsituaties uit te breiden

 

Er is het gratis telefoonnummer van het sociaal huis 0800 16 26 16 waar mensen steeds terecht kunnen voor melding/vraag en waarbij een maatschappelijk werker nagaat wat de meest geschikte hulpverlening is, bijvoorbeeld een huisbezoek door de sociale dienst om een inschatting te maken, financiële ondersteuning voor de aankoop van brandstof,... ( in de toekomst zal dit kunnen met het initiatief sociaal huis aan huis).

De sociale dienst van het OCMW past jaarlijks( vanaf 1 december tot 28 februari) het systeem van de minimale oplading aardgas toe en geeft aan onder bepaalde voorwaarden aan OCMW - cliënten gedurende de winterperiode ( december  tot februari) een extra financiële steun.

De sociale dienst beschikt ook over een aantal petroleumvuurtjes die tijdelijk kunnen uitgeleend worden.

De doorgangswoningen, afhankelijk van bezetting, kunnen indien nodig eveneens ingezet worden.

De dienst PWA biedt o.a. een ouderengezelschapsdienst en de mogelijkheid tot sneeuwruimen aan.

Vanuit de dienst ouderenzorg kunnen momenteel op heel korte termijn (1 werkdag) warme maaltijden opgestart worden. In functie van financiële draagkracht wordt de prijs bepaald (maximaal 7,19 EUR en 6,2 EUR of 5,08 EUR in functie van inkomen)

Op vlak van sociaal isolement zijn er verschillende activiteiten vanuit het dienstencentrum die beogen om dit te doorbreken. Ook hier worden warme maaltijden aangeboden.

Ook het dagverzorgingscentrum waarbij wij indien gewenst instaan voor vervoer kan een oplossing zijn voor isolement, zeker in de donkere dagen. Er wordt gezorgd voor activatie, een warme maaltijd en ondersteuning op vlak van zorg (bad, douche, kapster,...).

Vanuit het meerjarenplan wordt in 2015 samen met de stad onderzocht worden of een minder mobielen centrale haalbaar is voor Geraardsbergen. Indien het resultaat hiervan positief zou zijn, zouden vragen naar vervoer hiermee kunnen opgevangen worden.