Gender en seksuele diversiteit … ook voor ouders

03-05-2015 09:23

Op maandagavond 11 mei om 19 uur gaat in ‘t KTA een interessante, interactieve workshop door, waarop iedereen welkom is. Steven De Baerdemaeker Steven behandelt volgende thema’s op een ludieke en bijna hyperactieve manier :

  • wist je dat we al vanaf de kleuterklas, vaak onbewust, de traditionele rolverdeling man-vrouw doorgeven aan onze kinderen?
  • hoe sta je als leerkracht tegenover jongens en meisjes?
  • benader je ze hetzelfde of toch een beetje anders?
  • hoe ga je om met holebiseksualiteit op school?
  • hoe pak je dat aan op een multiculturele school?
  • hoe creëer je een tolerante schoolomgeving voor ieder kind, ongeacht geaardheid of genderexpressie?

Moeilijke vragen zijn het, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs. Werken rond gender en seksuele diversiteit is voor veel scholen niet evident.

Het valt veel leerkrachten op: jongens en meisjes presteren gemiddeld anders op school. Ze kiezen voor andere studierichtingen en lijken gemiddeld andere talenten en vaardigheden te hebben. Meisjes en jongens gaan op een andere manier met elkaar om en ook hun probleemgedrag lijkt erg verschillend.

Sommige leerkrachten kunnen beter om met jongens, anderen met meisjes. Jongeren die geen ‘typische’ jongen of meisje zijn, hebben het vaak moeilijker op school.

  • Welke rol spelen wij als leerkracht bij het in stand houden en uitdiepen van schoolprestatie- en gedragsverschillen tussen jongens en meisjes?
  • Welke bewuste en onbewuste processen spelen hierbij een rol?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongens en meisjes dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun geslacht?
  • Hoe reageren we op ‘typisch’ jongens- en meisjesgedrag?