Gemeenteraad Geraardsbergen keurt klimaatplan goed

27-04-2016 16:51

De afgelopen jaren werd Geraardsbergen geconfronteerd met diverse vergunningsaanvragen voor de inplanting van grootschalige windturbines op verschillende locaties. 
Het stadsbestuur heeft deze aanvragen steeds ongunstig geadviseerd. Het risico op willekeurige inplanting op het grondgebied is te hoog. 
Hieromtrent wou men eerst een ruimtelijke visie ontwikkelen. 

Naar aanleiding daarvan heeft de stad de koppen bij elkaar gestoken met de provincie. 

Dit leidde tot het project "Geraardsbergen Energieneutraal", dat het licht zag in het najaar van 2014.
Het zou een dynamisch actieplan moeten zijn dat fungeert als een leidraad om de doelstelling te bereiken, nl. de energie die nodig is voor gezinnen en bedrijven opwekken uit hernieuwbare energiebronnen op Geraardsbergs grondgebied.
 
Maar daar denken ze bij Sp.a anders over. 'Een slag in het water', volgens gemeenteraadslid Bram De Geeter.
“Dit plan is duidelijk opgesteld opdat er zeker niets tastbaar zou uit voortkomen, en dat is vooral jammer voor de volgende generaties die met de gevolgen van de klimaatopwarming zullen worden geconfronteerd.
Het stadsbestuur noemt dit plan 'een dynamisch plan' dat organisch groeit doorheen de jaren heen en waarvan de invulling dus later nog moet volgen, maar in dat geval noemt men dit beter geen 'klimaatplan' maar een 'misschien-komt-er-ooit-nog-wel-eens-iets-van-plan'!”.
 
De Geeter ziet geen enkele integrale aanpak en het ontbreekt aan duidelijke doelstellingen “Er staat helemaal niets in het plan over mobiliteit, fietsen, openbaar vervoer etc.,maar ook over zaken als minder vlees eten, minder voedselverspilling of meer verantwoord consumeren is niets terug te vinden.
Ik vind het jammer voor de mensen die meewerkten aan de energiecafés tijdens de opmaak van het plan”.
 
Dinsdag keurde de gemeenteraad het project goed. Sp.a onthield zich.
 
Begin mei zal het stadsbestuur samen zitten met de betrokken actoren (dorpsraden, landbouwers, bedrijven en jeugd) 
 
Op 25 juni zal het actieplan ‘Geraardsbergen Energieneutraal’ tijdens de Braderie en de prijsuitreiking “Met belgerinkel naar de Winkel” op het Stationsplein bekend worden gemaakt. Daar zal een wervende folder, een ideeënbus en infostand ter beschikking zijn.
 
Er wordt een promocampagne opgestart via diverse kanalen. 
Een campagnepagina als onderdeel van www.geraardsbergen.be zal toelaten de vooruitgang van het project te volgen, bijkomende info en inspirerende voorbeelden op te zoeken en deel te nemen aan de wedstrijd.
 
Op de facebookpagina van de stad en via Twitter zullen regelmatig feeds gepost worden met betrekking tot het actieplan of een concrete actie.
Ook het 3-maandelijks stadsmagazine wordt voorzien van een vaste rubriek.
 
De provincie en de stad ontwikkelen een webtool die als instrument dient voor een competitie tussen de dorpen. 
Periodiek valt een ‘klimaatprijs’ te winnen.