College van Burgemeester en Schepenen en Gemeente- en OCMW Raad Brakel

28-01-2020 20:56
 
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 27 januari 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel ondertekent het “bomencharter”.
De verdere uitwerking van het geboortebos op het recreatiedomein werd goedgekeurd.
Samenwerkingsverband SOLVA zal een archeologisch onderzoek uitvoeren; binnen het kader van de aanleg van fietspaden langsheen de Kasteeldreef.
Premies voor buurtfeesten en de aankoop van speelgoed en/of materiaal zullen uitbetaald worden.
Op zondag 16 augustus zal voor de eerste maal een Foodtruck festival op het recreatiedomein worden georganiseerd.
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 27 januari 2020 samen.
Kennis werd genomen van het ontslag van raadslid Johan Thomas. Dhr. Johan Thomas zetelde onafgebroken sedert 1983 in de gemeenteraad; in deze periode was hij ook net geen 30 jaren schepen.
Mevr. Saskia Schoutteten werd geïnstalleerd als nieuw raadslid.
Het gebruik van niet-herbruikbare plastic bekers en blikjes is verboden in gemeentelijke lokalen.
De aankoop van parkeersensoren “shop & go” voor in het bijzonder de Hoog- en Neerstraat wordt opgestart.
Een aangepast ontwerp van de nieuwe parking langsheen de verbindingsweg Tirse-Driehoekstraat werd goed bevonden.
Met het oog op de aanleg van fietspaden langsheen de Ronsesestraat werd het onteigeningsplan met projectnota goedgekeurd.
De OCMW-raad bracht een negatief advies uit op de jaarrekening 2018 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon.
 
(Gemeente Brakel)