Gemeenteraad Brakel op 13 maart

14-03-2018 11:37

Het RUP gemeentehuis werd definitief vastgesteld en kan nu officieel gepubliceerd worden. Het RUP Industrieterrein is voorlopig vastgesteld. Nu volgt een openbaar onderzoek.

 

De mogelijkheid tot het begraven op het nieuwe urnenbos in Opbrakel werd goedgekeurd.

 

Een offerte voor het vernieuwen van het drinkwaternet in de Ronsesestraat – voor een bedrag van 1.000.000 euro – kan uitgevoerd worden.

 

Naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing werd een reeks van aanvullende verkeersreglementen goed bevonden. Krachtlijnen hiervan zijn:

·         In het centrum van Nederbrakel wordt een woonerf ingesteld.

·         De blauwe zone wordt uitgebreid richting parking Vierschaar.

·         De snelheidsbeperking van 30 km per uur wordt uitgebreid in de Neerstraat (vanaf de Gauwstraat) en vanaf het Lindeplein tot de ingang van de      Nederstenkouter.

 

De gemeenteraad nam kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel directeur.

 

Ten slotte werden gemeentesecretaris en OCMW-secretaris Jürgen De Mets en Bianca De Staercke aangesteld als respectievelijk algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.

(Gemeente Brakel