Gemeenteraad Brakel 2 mei

04-05-2018 22:05
De gemeenteraad kwam op woensdag 2 mei 2018 samen.
Na het goedkeuren van de agendapunten van een reeks van samenwerkingsverbanden, werden overeenkomsten met het oog op grondverwervingen langsheen de Ronsesestraat goedgekeurd.
Ontwerpen van aktes kunnen worden getekend betreffende het in erfpacht nemen van een perceel te Nederbrakel ter hoogte van de Watermolenstraat en de schenking van de Kapel van de vijf linden op de hoek van de Heksteelstraat en de Poorterij in Michelbeke.
De overheidsopdracht voor het ruimen van slib en het plaatsen van oeverversteviging op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen kan door het college gestart worden.
Gunstig advies werd verleend op de vraag tot afschaffing van buurtwegen.
Ten slotte werden de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan goed bevonden.
(Gemeente Brakel)