Gemeente- en OCMW Raad Brakel

01-10-2019 17:05
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 30 september 2019 samen.
Aanvragen tot het gebruik van gemeentelijke lokalen zullen tot 1 jaar in de toekomst kunnen aangevraagd worden.
Kennis is genomen van het verslag 2018 betreffende organisatiebeheersing.
In samenwerking met de gemeente Horebeke wordt een intergemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening opgericht, een zogenaamde Intergecoro.
De meerjarenplannen 2020-2025 op naam van de kerkfabrieken werden goedgekeurd; kennis is genomen van hun budget 2020.
Gemeente en OCMW starten een overheidsopdracht met het oog op het vernieuwen van de verzekeringen.
Een samenwerkingsakkoord met RATO vzw werd afgesloten betreffende de bestrijding van ratten, zwerfkatten en ganzen. Dit start op 1 november 2019; op dezelfde dag stopt ook de verdeling van rattenvergif op het gemeentehuis.
De overheidsopdracht met het oog op het uitvoeren van bodemsaneringswerken op het gemeentelijk arsenaal kan opgestart worden.
Een overeenkomst tot grondverwerving met het oog op de aanleg van een fietspad langsheen de Kasteeldreef werd goedgekeurd.
De openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius.
Ten slotte werden met het oog op het onderzoeken van sociale rechten de inkomstengrenzen aangepast aan de Europese armoedegrens.
(Gemeente Brakel)